Kertomuksellisuus ja mediatekstit

Katso aihetta koskeva tarkempi esitys täältä.


Tehtävänanto: Erittele Saarioisen mainossivun vaikuttamisen keinoja.

Vastauksen suosituspituus 4000 merkkiä.


Apukysymyksiä tarinallisuuden analyysin tueksi: (huomaa, että tarinallisuus ei ole ainoa tulokulma mainokseen)

a) Mene Saarioisten nettisivulle  täällä. Mikä on sivun tavoite?

b) Tarkastele mainosta kuin tarinaa. Millaisia henkilöhahmoja tarinassa on? Millaisia piirteitä heihin liitetään? Miksi? Millainen vaikutelma lukijalle pyritään antamaan yrityksestä?

c) Mikä merkitys kuvauksella on kerronnan keinona on tekstissä?

d) Analysoi tarinaa vasten perinteistä draaman kaarta. Löydätkö yhtäläisyyksiä? Mitä hyötyä on tarinan sitomisesta draaman kaareen?

e) Millaisia vaikutelmia Saarioisen brändiin liittyy tarinallistamisen myötä? Millaisia arvoja Saarioisen brändiin halutaan liittää?

f) Mitä Saarioisen tarinassa ei esimerkiksi kerrota? Miksi?

g) Mikä merkitys kuvilla on osana sivua?
2. Toimi yksin tai pareittain. 

a) Kuvitelkaa, että teidän tulisi tuottaa vastaava sivu kuin Saarioisella, mutta nyt kyseessä on vastamainos, joka sisältää oheisen kuvan. Keksikää kuvan yhteyteen vastamainosta tukeva tarina, jossa hyödynnätte perinteistä draaman kaarta sekä henkilö- ja miljöökuvausta.

b) Tarkastelkaa vielä vastamainostanne. Millaisia arvoja ja mielikuvia Saarioiseen brändinä olette liittäneet?


Erilaiset vastaukset arvioinnissa

Tehtävänanto: Erittele Saarioisen mainossivun vaikuttamisen keinoja.

Vastaus 1

 Saarioinen -tuotemerkin sivulla on monia visuaalisia elementtejä. Sivustolla on kolme suurta otsikkoa "Alussa kyllä jännitti", "Ihmiset tykkäsivät ajatuksesta. Niinpä jatkettiin" sekä sivuston lopussa teksti "Äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957". Sivun ylälaidassa on Saarioinen -merkin tunnuksena toimiva punertavapohjainen kukkologo, ja logon punainen sävy jatkuu läpi sivun ylälaidan. Lisäksi sivustolla on mustavalkoisia valokuvia Saarioisen historiaan liittyvistä asioista ja värillisiä, realistisia kuvia Saarioisen ruokapakkauksista ja erilaisista kasviksista.

Varsinaisessa tekstissä kerrotaan Saarioisen tarina alusta alkaen. Saarioinen -yritys sai alkunsa Sahalahden kirkonkylästä vuonna 1957. Alussa omistajia jännitti, menisikö ruoka kaupaksi, mutta vähitellen Saarioisen tuotteet saavuttivat suosiota, ja niitä alettiin viedä aina kaukaiseen Helsinkiin saakka. 

Sivustolta saamme tietää, että Saarioisen ruokaa valmistavat ennen kaikkea äidit. Sivuston mukaan toisista äideistä tuli esimerkiksi poliiseja, puuseppiä ja presidenttejä. Saarioisten työntekijöistä tuli vähän kuin meidän kaikkien ostajien äitejä.

a) Mitä vahvuuksia vastauksella on? 

b) Mitä heikkouksia löydät vastauksesta?

c) Minkä kouluarvosanan antaisit vastaukselle?

Lue vielä "10 tapaa pilata lukutaitovastaus" täältä.


 


Vastaus 2 

Saarioisen mainossivusto hyödyntää monia lukijaan vaikuttamisen keinoja. Näistä tärkeimpiä ovat sivun visuaalinen ilme ja Saarioinen -yritykseen liittyvien seikkojen tarinallistaminen.

Heti sivun ylälaidassa on Saarioinen -tuotemerkin punertava kukkologo, jonka lukijan huomiota herättävä punainen sävy jatkuu läpi koko sivun yläosan. Logon ja tutun värimaailman ansiosta lukija liittää mainoksen heti mielessään nimenomaan Saarioiseen tuotemerkkinä.

Sivustolla pyritään herättämään lukijan mielenkiinto kertomalla Saarioisesta yrityksenä mahdollisimman autenttisen oloinen tarina.  Aluksi kaikki on epävarmaa ja jännittävää, jotta lukija lukisi eteenpäin. Mainossivuston lopussa lukija palkitaan kiinnostavaan kertomukseen tutustumisesta onnellisella lopulla. Tarina sisältää hyvin pikkutarkkaa kuvausta, jotta vaikutelma olisi realistinen: esimerkiksi ruoanvalmistusprosessia kuvaillaan huomattavan yksityiskohtaisesti.

Sivuston visuaalinen ilme tukee tarinaa. Osa sivuston tekstistä on muotoiltu suuremmalla fontilla, ja nämä suurifonttiset kohdat tiivistävät tarinan olennaisen sisällön, jotta esimerkiksi silmäilevä lukija saisi kiinni tarinasta, ja kaikki olennaisin erottuisi lukijalle vieläkin selkeämmin. Sivulla on aitoja mustavalkoisia, Saarioisen historiaan liittyviä kuvia sekä realistisia kuvia ruokapakkauksista ja  vihanneksista, jotta tarinasta välittyisi autenttinen ja realistinen vaikutelma, jollaista nykylukija arvostaa.

Saarioisten tarinalla on kaksi sankaria: "Me" ja "Kaikkien äidit". "Me" viittaa Saarioiseen yrityksenä: kyseessä ei ole enää hahmoton firma vaan yritys halutaan inhimillistää, tehdä lukijalle helpommin lähestyttäväksi. "Kaikkien äidit" inhimillistää myös yritystä.a) Vertaa vastausta ensimmäiseen vastaukseen. Mikä tässä vastauksessa on olennaisesti paremmin?

b) Mitä kritisoitavaa löydät vastauksesta?

c) Minkä kouluarvosanan antaisit vastaukselle asteikolla 4-10?


Kontekstualisoiva lukija vastaa

Saarioisen mainossivusto hyödyntää monia lukijaan vaikuttamisen keinoja. Näistä tärkeimpiä ovat sivun visuaalinen ilme ja Saarioinen -yritykseen liittyvien seikkojen tarinallistaminen, joka on varsin tyypillinen retorinen keino 2000-luvun mainoksissa.

Heti sivun ylälaidassa on Saarioinen -tuotemerkin punertava kukkologo, jonka lukijan huomiota herättävä punainen sävy jatkuu läpi koko sivun yläosan. Logon ja tutun värimaailman ansiosta lukija liittää mainoksen heti mielessään nimenomaan Saarioiseen tuotemerkkinä.

Sivustolla pyritään herättämään lukijan mielenkiinto kertomalla Saarioisesta yrityksenä mahdollisimman autenttisen oloinen tarina. Tarina ei  tarkkaan noudata perinteistä draaman kaarta, mutta tiettyjä draaman kaaren piirteitä tarinassa on: Aluksi kaikki on epävarmaa ja jännittävää, jotta lukija lukisi eteenpäin. Draaman kaareen olennaisesti kuuluva konflikti tulee tekstissä tavallisesta draaman kaaresta poiketen lähes heti: onnistuuko Saarioinen vai eikö onnistu? Perinteiselle draaman kaarelle tyypillisesti ratkaisu löytyy ja lukijalle tarjotaan mieluinen, onnellinen loppu: mainos noudattaa tyypillistä tarinakaavaa, jossa pienestä ja vaatimattomasta kehittyy jotakin suurta ja merkittävää. Nimenomaan perinteisen draaman kaaren on todettu koukuttavan ihmisiä tarinaan, joten tekstin valinta on tarinallistetulle kokonaisuudelle sangen tyypillinen.

Lisäksi tarina sisältää kerronnan keinona hyvin pikkutarkkaa kuvausta, jotta vaikutelma olisi realistinen, lukijalle uskottava. Esimerkiksi ruoanvalmistusprosessia kuvaillaan huomattavan yksityiskohtaisesti.

Sivuston visuaalinen ilme tukee tarinaa. Osa sivuston tekstistä on muotoiltu suuremmalla fontilla, ja nämä suurifonttiset kohdat tiivistävät tarinan olennaisen sisällön, jotta esimerkiksi silmäilevä lukija saisi kiinni tarinasta, ja kaikki olennaisin erottuisi lukijalle vieläkin selkeämmin. Sivulla on aitoja mustavalkoisia, Saarioisen historiaan liittyviä kuvia sekä realistisia kuvia ruokapakkauksista ja  vihanneksista, jotta tarinasta välittyisi toivottu, lukijaan vetoava todenmukainen vaikutelma. Kokonaisuudessa mustavalkoisine kuvineen vedotaan pitkiin perinteisiin, ja tämä on tyypillinen markkinoinnissa käytetty lukijalle annettu vakuutus laadusta.

Realistisen kuvauksen avulla Saarioisen brändiin halutaan liittää arvoja, jotka ovat tyypillisesti tärkeitä 2000 -luvun suomalaiselle kuluttajalle. Saarioisten ruoka on ympäristöystävällisesti tuotettu lähellä, tuottaja on nimenomaan suomalainen, tuotantoprosessi on läpinäkyvä ja raaka-aineet ovat puhtaita ja aitoja - eivät esimerkiksi geenimanipuloituja. Lisäksi vihanneksien kuvat voivat yhdistyä lukijan mielessä ruoan terveellisyyteen. Mahdollisesti ulkomailta hankituista raaka-aineista ei sivustolla puhuta mitään, ja Saarioisen näkökulmasta Helsinkikin on "kaukainen". Tällä halutaan ruokkia mielikuvaa ruoasta, joka 2000-luvun suomalaiselle kuluttajalle mieluisesti valmistuu kotoisasti maaseudulla.

Saarioisten tarinalla on kaksi sankaria: "Me" ja "Kaikkien äidit". "Me" viittaa Saarioiseen yrityksenä: kyseessä ei ole enää hahmoton firma vaan yritys halutaan inhimillistää, tehdä lukijalle helpommin lähestyttäväksi. "Kaikkien äidit" inhimillistää myös yritystä.

Mielikuva "kaikkien äideistä" vetoaa monenlaisiin 2000-luvun kuluttajien arvoihin. Äiti on hahmona turvallinen, kotoisa ja rakastava, ja nämä piirteet tahdotaan liittää myös Saarioisen brändiin. Mahdollinen puhe miestyöntekijöistä sekoittaisi turhaan mielikuvia eikä mainoksessa tuoda esille myöskään sitä, että "äitien" ruoanlaittoprosessi voi olla pitkälle koneellistettu - tämä rikkoisi mielikuvan lämpimästä kodikkuudesta. Lisäksi 2000- luvun työelämässä on trendikästä tehdä työtä nimenomaan kutsumuksen takia, ei niinkään rahan takia. Mainos ottaa tämän huomioon painottamalla, että Saarioisen äidit ovat nimenomaan kutsumusammatissaan, joskaan tehdästyöläinen ei suoranaisesti ole kovin tyypillinen kutsumusammatti 2000-luvun Suomessa. Lisäksi "äitien" ala rinnastetaan miehisiin aloihin, kuten poliisina, puuseppänä tai presidenttinä olemiseen. Saarioinen haluaa siis esitellä työntekijänään vahvan, itsenäisen naisen, jollainen on 2000 -luvun suomalaisen naisen stereotyyppinen ideaali.

Valmisruoalla, jollaista Saarioisten ruoka edustaa, on tyypillisesti Suomessa huono maine. Ruoan sisällöstä ja tekijästä ei ole tarkkaa tietoa eikä ruoan maku vastaa aitoa kotiruokaa. Juuri näitä valmisruokastereotypioita Saarioisten mainossivusto pyrkii aktiivisesti purkamaan, myös ruoan hyvää makua moneen otteeseen painottamalla.Mikäli sinulla on tämä kurssin ensimmäinen lukutaitotehtävä tekemättä, ei hätää. Ota nyt tarkasti edeltävästä mallia ja tee seuraava tehtävä. Suositeltu merkkimäärä on 4000 merkkiä. (Vinkki: Kannattaa kerrata neloskurssista retoriset keinot)

Tehtävänanto: Kuinka Holhokki -romaanin kansissa pyritään herättämään mahdollisen lukijan mielenkiinto teosta kohtaan?