Postmodernismi ja eräitä nykykirjallisuuden linjauksia

Löydät aihetta koskevan esityksen täältä.1. Kyseessä on Levi' s farkkumerkin mainos (joskin logo jää kuvan ulkopuolelle)

a) Miksi mainosta voisi luonnehtia postmoderniksi?

b) Missä piilee mainoksen ironia?

c) Vetoaako mainos sinuun? Miksi vetoaa/ ei vetoa?


2. 


a) Ohessa on mainoksesta muokattu postmoderni taidekuva. Mitä postmoderneja piirteitä löydät kuvasta?

b) Miten mainos kommentoi alkuperäistä kuvaa? Voisiko kyseessä olla vastamainos eli antimainos?


3. 


a) Etsi netistä tietoa Louis Vuitton -brändistä, ellet tunne brändiä jo valmiiksi.

b) Mikä on oheisen kuvan tekstilaji ja tavoite?

c) Millaisia intertekstuaalisia viittauksia löydät kuvasta? Miten alkuperäistä tekstiä on muutettu? Avautuisivatko viittaukset ilman tietoa alkuperäisestä brändistä?

d) Kenelle kuva on mielestäsi suunnattu? Vaikuttaako se sinuun halutulla tavalla?


4. Valitse a tai b


a) Tuottakaa oma intertekstuaalinen laulunsanoitus. Yhdistelkää erilaisia mieleenne jääneitä erityisen ärsyttäviä (tai mieleisiänne) suomenkielisten sanoitusten katkelmia ja tuottakaa oma postmoderni sanoitus.

b) Kirjoittakaa pieni näytelmäkohtaus, jossa tunnetut satuhahmot keskustelevat esimerkiksi siitä, kenen satu on typerin.
5. Miksi Italo Calvinon romaanin kansikuvaa voi pitää postmodernina?

Lukekaa aloitus romaanista "Jos talviyönä matkamies". (Saatavissa opelta monisteena) Vastatkaa sitten oheisiin kysymyksiin.

a) Mikä on tekstin tavoite? Miksi tavoitetta voidaan pitää postmodernina?

b) Miten minäkertoja mielestäsi suhtautuu lukijaan? Mistä tämän huomaa? Mitä minäkertoja olettaa tietävänsä lukijasta? Perustele.

c) Miten kertoja suhtautuu kirjailija Italo Calvinoon? Mistä tämän huomaa?

d) Miten luonnehtisit aloituksen tyyliä?


6. Kirjoittakaa ryhmissä metafiktiivinen sadun aloitus, joka alkaa kommentoida itseään. Aloittakaa sadulle tavanomaisesti Olipa kerran...(Katsokaa tarpeen mukaan apua Google Slide -esityksestä)