Välineitä audiovisuaalisen tekstin analyysiin
Tekstille kannattaa esittää normaalit tekstianalyysin peruskysymykset, jotka ovat läsnä kaikkia tekstejä analysoitaessa. Näin saat tekstin kytkettyä kontekstiinsa eli taustayhteyksiinsä.


1. Mikä on tekstin tekstilaji?

2. Mikä on tekstin tavoite?

3. Kenelle teksti on mahdollisesti suunnattu? Perustele.

4. Milloin teksti on julkaistu? Miksi juuri tähän aikaan?

5. Missä teksti on julkaistu? Miksi juuri tässä paikassa/ näissä paikoissa?


Videota koskevat erityiskysymykset:

1. Mitä voit päätellä tekstin päähenkilöstä, hänen elämäntyylistään, arvoistaan ja suhteesta muihin ihmisiin? Perustele.

2. Keitä ovat tekstin sivuhenkilöt? Miksi he ovat tarinassa mukana?

3. Millaisiin miljöisiin tapahtumat sijoittuvat? Onko miljöillä visuaalisesti jotakin yhteistä? Eroaako jokin miljöö muista? Mihin miljöökuvauksella on pyritty? (Huomioi esimerkiksi värimaailma jne.)

4. Millainen äänimaailma tekstillä on? Miksi?


Audiovisuaalisen tekstin referointi
Vaihe 1: Katsotaan video läpi kokonaisuudessaan

Vaihe 2: Katso video läpi uudestaan yksin niin, että pysäytät videon välillä sopivissa kohdissa => Tee muistiinpanoja.

Vaihe 3: Kirjoita muistiinpanojesi pohjalta referaatti videosta.

Pituutta ei ole määritelty tarkasti mutta referaatissa sinun tulee keskittyä vain olennaiseen. Referoidessa käytetään selostavaa otetta. Suosi siis seuraavanlaisia ilmauksia:

Arman Alizad aloittaa tarinansa...

Alizadin mukaan...

Alizad korostaa...

Alizad tuo vielä esille...

Lopuksi Alizad...