Vaihtuvat näkökulmat ja vuosi 1918


Anneli Kannon romaanit "Veriruusut" ja "Lahtarit" käsittelevät molemmat vuoden 1918 tapahtumia.

1.

a) Vertaile kirjojen kansia. Mikä niitä yhdistää ja toisaalta erottaa? Millainen tunnelma kansissa on?

b) Kenen näkökulmasta vuoden 1918 tapahtumia ehkä tarkastellaan teoksissa? Perustele.

c) Millaista lukukokemusta odottaisit kannen perusteella?


2. "Lahtarit" -romaani koostuu toisaalta fiktiivisistä kertomuksista ja kuvauksista ja toisaalta mukana on aitoja sodanaikaisia dokumentteja, mm. Mannerheimin päiväkäskyjä. Miten suhtaudut tällaisiin dokumentteihin osana romaania? Ovatko ne "totta"?


3. Lue kirjailija Ilmari Kiannon kirjoittama teksti, joka on julkaistu oikeasti Suomen Kuvalehdessä 1.6.1918 ja joka sisältyy Lahtarit -romaaniin.

a) Mikä voisi olla tekstin tekstilaji? Mihin kirjoittaja pyrkii tekstillään? Ota huomioon tekstin historiallinen konteksti. 

b) Luonnehdi tekstin tyyliä yleisellä tasolla.

c) Tarkastele tekstiä sanaston tasolla. Millaisia substantiiveja ja adjektiiveja liitetään valkoisten puolella taistelleisiin ja Onni Kokkoon? Entä millaista sanastoa käytetään punaisista puhuttaessa? Mihin kirjoittaja pyrkii sananvalinnoillaan? Millainen tunnelma tekstiin syntyy?

d) Analysoi tekstin rakenteita lause- ja virketasolla. Mihin kirjoittaja pyrkii ratkaisuillaan? Millaista sävyä tekstiin tavoitellaan?

e) Mikä merkitys on sillä, että kirjoittaja puhuttelee suuren osan aikaa Onni Kokkoa sinutellen? Miten kirjoittaja suhtautuu Onni Kokkoon tekstinsä aiheena? Missä muualla tekstissä puhutellaan suoraan tiettyä tahoa? Miksi? Miten kirjoittaja suhtautuu puhuteltavaan tahoon? Miten konteksti selittää suhtautumista molemmissa tapauksissa?

f) Mihin kaunokirjallisuuden tyylikauteen yhdistäisit tekstin? Miksi?

g) Millainen arvomaailma tekstistä hahmottuu? Miten tämä arvomaailma selittää tekstin tyylivalinnat?

h) Kenelle teksti on mielestäsi ensisijaisesti suunnattu? Miksi? Miten tämä näkyy tekstin tyylivalinnoissa?


4. 

a) Millaisen kertomuksen Suomenhevonen Sälli kertoo vuoden 1918 tapahtumista? Miten kokonaisuudesta tulee kertomus eikä vain kimppu irrallisia havaintoja?

b)Mistä kaikesta huomaa, että kertojan halutaan vaikuttavan eläimeltä?

c) Kenen puolelle lukijan myötätunto tekstissä helposti asettuu? Miksi?

d) Millainen arvomaailma hahmottuu tekstin takaa?

e) Arvioi, miten todentuntuisesti hevosen kokemus on hahmotettu tekstissä. Vai voiko ihminen ylipäätään eläytyä eläimen näkökulmaan?


5. 

Lue suojeluskuntalaisen Arvo Sippolan kuvaus tapahtumista.

a) Miten lukijaan vaikuttaa se, että teksti on kirjoitettu murteella ja tekstissä on minäkertoja?

b) Miten kertoja suhtautuu kuvaamiinsa tapahtumiin ja lukijaan? Mistä tämän huomaa?

c) Mitä voit päätellä kertojan arvomaailmasta ja maailmankuvasta?

d) Miten todentuntuiselta teksti sinusta vaikuttaa? Mitkä tekijät lisäävät todentuntua? 


6. 

Arvioi romaania kokonaisuudessaan kolmen tekstiesimerkin perusteella. 

a) Millaisen kuvan romaani välittää Suomen sisällissodasta? 

b) Onko kokonaisuus sinusta objektiivinen vai kallistuuko se jommankumman sodan osapuolen puolelle? Perustele. 

c) Mitä voidaan ajatella Kannon romaanin todenmukaisuudesta? 

d) Ovatko historiankirjoitukset Suomen sisällissodasta "totta"?