Kuvan lähde

Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 


Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen 

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysia


 Kurssin arvioitavat työt

 • Opiskelija tuottaa kurssille kolme YO-esseen laajuista esseetä, jotka arvioidaan YO-arvioinnilla. Kaksi esseitä tehdään kurssin kuluessa ja kolmas essee tuotetaan kurssin loppukokeena toimivassa preliminäärikokeessa.
 • Kurssilla tehdään lukutaitovastauksena tyylianalyysi, ja vastaus arvioidaan YO-arvioinnilla
 • Kielenhuollon testi
 • Lisäksi opiskelija tuottaa kurssilla pieniä tekstejä tuntitehtävinä:

-Itsearvioinnit

-Harjoitus aineiston kanssa keskustelemisesta

-Harjoitus havainnollisen tyylin tuottamisestaKurssin aikataulu  (Honkajoki) 

Kyseessä on etenemisjärjestys. Yhteen osioon voidaan käyttää useita oppitunteja. Kurssin kuluessa pidetään pieniä kielenhuoltotietoiskuja "Kielenhuollon mustan listan" asioista. Kielenhuoltotietoiskuja on läpi kurssin ja lopuksi tulee vielä kielenhuollon koe.

 • Kurssin keskeisten sisältöjen ja suoritustavan esittely ja kirjoitustaidon kokeeseen sekä esseen arviointikriteereihin tutustuminen 
 •  Perehdytään kahteen YO-esseeseen, jotka ovat saatavilla Classroom -ympäristössä. Esseiden tarkastelussa hyödynnetään mallia, jonka löydät täältä.
 • Kirjoitusprosessin kertaus (itseopiskeluna), ideoinnin ja suunnittelun apuvälineet => Tavoitteena tulla tietoisemmaksi omista suunnittelumenetelmistä ja kokeilla uusia menetelmiä
 • Sisällön rikastamisen apuvälineet: kantaaottava essee ja pohtiva essee, yhteiskunnallinen tarkastelu ja yksilölähtöinen tarkastelu, abstrakti ja konkreettinen tyyli; tehdään pieni kirjoitustehtävä havainnollisesta tyylistä
 • Essee numero 1: kirjoitetaan aiemmilla tunneilla tuotetun suunnitelman pohjalta
 • Johdatus tyylianalyysiin ja retoristen keinojen analyysin kertaus & omia tyylikokeiluja, jotka liittyvät aloitukseen, lopetukseen ja otsikointiin; tehtävät liittyvät osaksi kurssin esseetä numero 2
 • Viittaustekniikkaa: suorat sitaatit aineistosta
 • Lukutaitovastaus: Tyylianalyysi (vastausta tehdessä harjoitellaan myös suorien sitaattien poimimista aineistosta)
 • Aineiston kriittinen lukeminen ja aineiston kanssa keskustelun syventäminen
 • Koheesion luominen tekstiin
 • Kielenhuollon testi
 • YO-essee numero 2:n tuottaminen jo aiemmin luotua materiaalia hyödyntäen


Kurssin aikataulu: yhdistelmäopiskelijat