Kuvan lähde

Itsearviointi kurssin aluksi

Teemme kurssivihkon sivun 19 tehtävän 1. Voit tuottaa tekstiä vapaastikin, mutta suosittelen, että otat jollakin tavalla kantaa seuraaviin väitteisiin. Valitse väitteistä itseäsi kuvaavampi. Täydennä väitettä lisäperusteluilla. Voit myös valita molemmat väitteet samanaikaisesti. Palauta väitekokoelmasi Classroomiin varattuun palautusalustaan.

Tutustu vielä esseen eli kirjoitustaidon vastauksen arvioinnin digitaaliseen kriteeristöön täällä huolellisesti. Löydätkö kriteeristöstä virkkeitä, jotka tuntuvat kuvaavan osuvasti jotakin oman kirjoittamisesi osa-aluetta? Poimi nämä ajatukset sopivaan kohtaan tekemääsi itsearviointia.

1. Löydän usein pienen miettimisen jälkeen valitsemalleni aihiolle sopivan rajauksen. / Minun on vaikeaa rajata annettuja aihioita enkä tunne aihion rajaamisen strategioita.

2. Tunnen erilaisia tapoja suunnitella esseetä ja olen löytänyt itselleni sopivimmat. / Suunnittelen tekstiäni vain hyvin lyhyesti ja saatan alkaa kirjoittaa siinä järjestyksessä kuin asiat tulevat mieleeni.

3. Ennen kirjoittamista minulla on käsitys siitä, mitä tekstin yksittäiset kappaleet tulevat sisältämään. / En suunnittele juurikaan tekstini kappalejakoa etukäteen.

4. Minun on helppo löytää esseeseeni monenlaisia valitsemaani rajaukseen liittyviä sisältöjä. / Minun on vaikeaa löytää tekstiini riittävästi sisältöä, ja usein jään reilusti alle 6000 merkin.

5. Tuotan tekstistäni ensin raakaversion, johon voin tehdä isojakin muutoksia: saatan esimerkiksi muuttaa tekstin rakennetta vielä ensimmäisen version tuottamisen jälkeen./ Kirjoitan sillä periaatteella, että kerralla tulee valmista. Korkeintaan lisään jälkeenpäin muutaman pilkun.

6. En yleensä jämähdä kirjoittaessani paikalleni: jos jokin idea epäilyttää, siirryn esimerkiksi muokkaamaan toista kohtaa tekstissäni. / Minulle on ominaista, että kirjoittaminen jumiutuu paikoilleen pitkäksi aikaa.

7. Useimmiten esseeni läpi kulkee selkeä ajattelun punainen lanka, jota on helppo seurata. / Monesti tekstini punainen lanka on kadoksissa. Pompin pikemminkin aiheesta toiseen.

8. Tunnen esseen valmiita rakennemallit ja osaan hyödyntää niitä haluamallani tavalla./ En tunne valmiita rakennemalleja tai koen, ettei niistä ole minulle hyötyä.

9. Osaan mielestäni rikastaa aineistovalinnoilla omaa ajatteluani esseessä. / Aineistot ovat minulle välttämätön paha. Yleensä ne voivat esimerkiksi jäädä omasta tekstistäni varsin irrallisiksi.

10. Osaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia aineistoon viittaamisen tapoja. / En mielestäni tunne aineistoon viittaamisen teknisiä käytänteitä erityisen hyvin.

11. Ymmärrän, mitä havainnollistamisella tarkoitetaan ja osaan luoda esseeseeni omaäänisyyttä havainnollistavien osioiden avulla. / En ymmärrä havainnollistamista ilmiönä tai en juurikaan hyödynnä sitä omassa tekstissäni.

12. Tunnen erilaisia esseen aloitus- ja lopetustapoja ja pyrin kiinnittämään huomiota siihen, että nämä tekstin osat olisivat kiinnostavia. / En tunne aloitus- ja lopetustapoja tai en oikeastaan ole kiinnittänyt näihin erityistä huomiota.

13. Osaan luoda tekstilleni kiinnostavan, tekstin sisältöä vastaavan otsikon. / En mielestäni oikein hallitse tekstin otsikointia.

14. Hallitsen yleiskielen säännöt ja neutraalin asiatyylin, joten haluan kehittää tyyliäni edelleen ja opetella esimerkiksi retoristen keinojen käyttöä. / Minulle yleiskielen normit tuottavat vielä ongelmia: teksteissäni on paljon monenlaisia virheitä.

15. Kun saan esseen palautteen, katson sen tarkasti läpi ja voin palata siihen juuri ennen seuraavan esseen tuottamista, jotta en tee samoja virheitä. / Luen palautteen, mutta yleensä se häipyy mielestäni aika nopeasti, enkä enää palaa siihen.


Täydennä vielä seuraavat kaksi kohtaa tarvittaessa kirjoitustaidon vastauksen arviointikriteeristöä hyödyntäen:

1) Minkä arvosanan antaisit itsellesi esseen tuottajana tällä hetkellä asteikolla 4-10?

2) Mikä on esseesi tavoitearvosana YO-kirjoituksissa kouluarvosanalla 4-10?