Tekstejä erilaisten rakennemallien pohjalta

Valitse A , B, C tai kurssivihkon tehtävä sivulta 53.

A) Ihmisen suhde luontoon

Valitse seuraavista rakennemalleista kaksi ja kirjoita niistä molemmista noin kolme kappaletta pitkä teksti. Rajaa annettua aihetta tarvittaessa itsellesi sopivaksi ja katso, että rajaus tulee tekstissäsi selkeästi ilmi.

 • Oman luontosuhteeni kehitys tai suomalaisen luontosuhteen kehitys (aikajärjestys)
 • Luonto hyvinvoinnin lähteenä (näkökulmajärjestys)
 • Länsimainen ihminen ja ilmastonmuutos (ongelmanratkaisujärjestys)
 • Luontosuhteemme kaipaa päivitystä (argumentointijärjestys)
 • Luontosuhteemme ennen ja nyt (vertailujärjestys)


B) Monikulttuurisuus 

Valitse seuraavista rakennemalleista kaksi ja kirjoita niistä molemmista noin kolme kappaletta pitkä teksti. Rajaa annettua aihetta tarvittaessa itsellesi sopivaksi ja katso, että rajaus tulee tekstissäsi selkeästi ilmi.


 • Monikulttuuristuva Suomi (aikajärjestys)
 • Monikulttuurisuuden hyviä puolia (näkökulmajärjestys)
 • Monikulttuurisuus tuo mukanaa ongelmia (ongelmanratkaisujärjestys)
 • Monikulttuurisuus ja rasismi (argumentointijärjestys)
 • Monikulttuurisuus meillä ja muualla tai monikulttuurisuus ennen ja nyt (vertailujärjestys)


C) Työelämä

 Valitse seuraavista rakennemalleista kaksi ja kirjoita niistä molemmista noin kolme kappaletta pitkä teksti. Rajaa annettua aihetta tarvittaessa itsellesi sopivaksi ja katso, että rajaus tulee tekstissäsi selkeästi ilmi.


 • Muuttuva työelämä (aikajärjestys)
 • Työn iloja (näkökulmajärjestys)
 • Työ tuo mukanaan ongelmia (ongelmanratkaisujärjestys)
 • Työelämä kaipaa muutosta (argumentointijärjestys)
 • Työ ennen ja nyt (vertailujärjestys)