ÄI 8: Kirjoittamistaitojen syventäminen

   "Nainen kirjoittaa", Pablo Picasso, 1934


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 

Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen

 • tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysiaÄidinkielen kahdeksannella kurssilla valmistaudutaan kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Kurssin aineisto on jäsennelty teemoittain diaesityksiksi, joiden pohjalta opettaja voi itse koota omalle ryhmälleen sopivan kurssisuunnitelman. Nimenomaan diaesitysmuotoa olen suosinut siksi, että aineiston pohjalta on myös helppo luennoida. 

Yhden teeman käsittelyyn opettaja voi käyttää niin monta oppituntia kuin katsoo oman ryhmänsä kohdalla tarpeelliseksi. Tämän vuoksi eritasoisia tehtäviä on mukana runsaasti eikä tarkoituksena ole, että kurssin aikana ehdittäisiin tekemään kaikki tehtävät.

Kurssikokonaisuudessa oletuksena on, että kurssin aikana kirjoitetaan kaksi ylioppilasesseen laajuista esseetä. Näiden esseiden kirjoittamiseen ja suunnitteluun on varattu molempiin kaksi 75 minuutin laajuista kokonaisuutta. Ryhmästä riippuen esseeprosessiin voi koulussa olla syytä käyttää oppitunneilla jopa tätäkin pidempi aika.

Kurssikokeena toimii esseepreliminääri, joka ei sisälly tähän aineistoon.

Antoisia hetkiä esseen maailmassa!

-Minja Penttinen


KURSSIMATERIAALI

  1. Johdatus kirjoitustaidon kokeeseen ja tavoitteiden asettaminen

  2. Malliesseitä (Löydät tekstit myös täältä.)

  3. Aiheen rajaaminen

  4. Esseen suunnittelu ja rakenne

  5. Miten aineiston kanssa keskustellaan?

  6. Viittaustekniikan perusteet

  7. Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi

  8. Havainnollistaminen osana YO-esseetä

  9. Löydät kielenhuoltotehtäviä täältä, täältä ja täältä. Samat tehtävät löytyvät myös täältä.

  10. Esseen aineistoja