Kuvan lähde

Kurssin aikataulu

Tarkastettu aikataulu (syysloman jälkeen), sisältää myös tukikurssin tunnit:

Viikko 44:

27.10: Lukutaitokoe, klo 8:30-11:30, ota tarvittaessa eväitä mukaan!

28.10: Kuutiointiharjoituksen päättäminen, malliesseen lukeminen

29.10. Kirjoittamisasenteet ja omien asenteiden reflektointia

Viikko 45: Kurssin essee 1

Viikko 46: Omat opintopolut (3*75) ja lukutaitokokeeseen valmistava tunti, jossa käydään huolellisesti läpi edellisen kokeen ongelmakohtia

Viikko 47: Lukutaitokoe, klo 8:30 -11:30, ota tarvittaessa eväitä mukaan!

Omat opintopolut 2*75 min. 

Viikko 48: Kurssin loppuessee ja esseen tekemiseen valmistava tunti, jossa käydään läpi edellisen esseen ongelmakohtia