Omat opintopolut

 Opintopoluissa on kolme eri tasoa: 

A) Haluan päästä läpi YO -kirjoituksista -taso

B) C:tä tai parempaa tavoitellaan -taso

C) Kohti korkeuksia -taso


Valitse opintopolkusi oman taitotasosi ja omien tavoitteidesi perusteella. Opintopolku arvostellaan asteikolla 4-10. Polun kesto on 5*75 oppituntia. Osioiden suoritusjärjestys on vapaa.

Kaikille yhteinen tehtävä:

A) Lue essee Upea väsyttävä YO-koitos täältä ja kopioi se portfolioosi. 

1. Tekstin aihiona on ollut "ylioppilaskirjoitukset". Millaisen näkökulman kirjoittaja on valinnut? Kuinka onnistuneena pidät näkökulman valintaa?

2. Merkitse tekstiin kohdat, joissa kirjoittaja on referoinut aineistoa. Miten kirjoittaja keskustelee aineiston kanssa? Löydät tietoa keskustelun muodoista täältä. Miten onnistuneena pidät keskustelua?

3. Millainen rakenne tekstin taustalta hahmottuu? Mitä valmista rakennemallia teksti noudattaa? Onko tekstin ajattelua helppo seurata?

4. Merkitse tekstiin kohdat, joissa kirjoittaja on havainnollistanut sanomaansa. Arvioi, kuinka onnistunutta havainnollistaminen on.

5. Arvioi tekstin aloituksen ja lopetuksen onnistuneisuutta.

6. Minkä arvosanan antaisit tekstille? Perustele.

A-polku


A) Harjoittele ongelmanratkaisujärjestystä esseen rakennemallina.

Valitse jokin sinua koskettava ongelma tai yhteiskunnallinen ongelma, josta olet kiinnostunut.

1. Kirjoita kappaleen verran siitä, kuinka ongelma ilmenee. Kuvaile ongelmaa. Kuinka se käytännössä näkyy ihmisten arjessa?

2. Kirjoita kappale, jossa tuot esille ongelman keskeisiä syitä.

4. Kirjoita kappale, jossa tuot esille ongelman keskeisiä seurauksia.

5. Kirjoita kappale, jossa esität oman ratkaisusi ongelmaan.


B) Harjoittele aineiston keskeisen sisällön hahmottamista kirjoittamalla pieni referaatti. Referaatin pituus on noin 200 sanaa. Saat tarvittavan aineiston opettajalta.

Tee aineistoon merkintöjä - esimerkiksi alleviivauksia. Poimi sitten ranskalaisin viivoin tai esimerkiksi miellekartan avulla näkyviin tekstin keskeinen sisältö. Kirjoita lopuksi yhtenäinen teksti, jossa hyödynnät referoinnin selostavaa otetta. Löydät tarpeellista tietoa referoinnista täältä (linkki tulossa)


C) Harjoittele aineiston kanssa keskustelemista. Lue ryhmätyöskentelyä koskeva teksti oppikirjan sivuilta 100-101.

1. Miten aineistoon viitataan ensimmäisen kerran? Tee oikeaa viittaustekniikkaa noudatta esittelyviittaus, jossa tuot esille myös tekstin aiheen.

2. Poimi tekstistä kaksi kohtaa, joiden kanssa olet samaa mieltä. Kirjoita molempien kohtien pohjalta kappaleen verran tekstiä, joka noudattaa seuraavaa rakennetta:

-Referoi ensin lyhyesti pohjatekstissä kerrottu

-Tuo esille oma mielipiteesi perusteluineen

Ole tarkkana, että oma äänesi erottuu aineiston äänestä.

D) Tee kielenhuoltotehtävät oppikirjan sivuilta 78-79. Lisäksi saat opelta lisää kielenhuoltotehtäviä tarvittaessa.


B-polku


A) Harjoittele kolmea erilaista esseen rakennemallia. Saat malleista lisätietoa täältä. (linkki tulossa)

B) Harjoitellaan kahden aineiston vertailua ja oman mielipiteen muodostamista. Tavoitteena on syventää keskustelua aineistojen kanssa.

C) Harjoitellaan tekstin laajentamista havainnollistavin esimerkein.

D) Tee kielenhuoltotehtävät oppikirjan sivuilta 78-79.


C-polku

Tämä polun keskiössä ovat tekstin omaäänisyys ja tyyliratkaisut.

A) Poimi kurssin 6 esseestä kaksi kappaletta, joiden sanavarasto ei ole niin monipuolista kuin se voisi olla. Kirjoita kappaleet uudelleen niin, että monipuolistat sanavarastoasi esimerkiksi synonyymeja käyttämällä. Voit samalla myös pyrkiä parantamaan kappaleiden havainnollisuutta, mikäli tämä on tarpeen.

B) Harjoittele retoristen keinojen käyttöä. Muistuttele ensin mieleesi retoriset keinot täältä. (linkki) 

Olet kirjoittamassa esseetä, jossa punaisena lankana on osoittaa, kuinka kaupunkilaiset ovat vieraantuneet maaseudusta.

  • Kirjoita esseeseen sopiva kappale, jossa hyödynnät liioittelua ja kärjistämistä retorisena keinona.
  • Kirjoita kappale, jossa hyödynnät retorisena keinona toistoa.
  • Kirjoita kappale, jossa hyödynnät vertauksia ja metaforia retorisena keinona. 

C) Muuta seuraavan epähavainnollisen tekstin tyyli havainnolliseksi nimenomaan havainnollisia esimerkkejä lisäämällä. ks. malli. Tuota vähintään kolme kappaletta tekstiä.

D) Harjoitellaan kahden aineiston vertailua ja oman mielipiteen muodostamista. Tavoitteena on syventää keskustelua aineistojen kanssa.