ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

 

Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen



Loppukurssin aikataulu aihealueittain


Viikko 1 (2*75 min): 

Oppituntien tärkeät linkit:

Tekstianalyysin peruskysymykset

Sanomalehtitekstien tyyppejä ja rakenneosia


  • Tekstianalyysin peruskysymysten kertaus: kontekstit, tekstin osat ja tekstin äänet, yhdessä keskustellen
  • Novellianalyysin kertausta tulevaa tehtävää pohjustaen


-Luetaan yhteisesti teksti  täältä (Kurt Cobain -artikkeli) ja vastataan kysymyksiin. 

-Tutustutaan tekstiin Kiira -myrskyä koskevaan tekstiin  täältä  ja vastataan tekstianalyysin peruskysymyksiin kokonaisin virkkein.


a) Vastataan tekstianalyysin peruskysymyksien osalta kontekstikysymyksiin:

-Mikä on tekstin tekstilaji? Mikä juuri tälle tekstilajille on ominaista? Mikä on tekstin tavoite?

-Minkä kanavan kautta teksti on julkaistu? Miten luotettavan kuvan julkaisukanava antaa tekstistä?

-Kuka tekstin on tehnyt? Miten olennaisena pidät tekijän analyysia?

-Missä teksti on julkaistu (maantieteellisesti)? Miksi juuri siellä? Mitä lukijan oletetaan jo tietävän aiheesta?

-Milloin teksti on julkaistu? Miksi juuri tuolloin?

-Mikä on tekstin kohderyhmä? Mistä tämän huomaa?


b) Lisäkysymykset:

-Millaisista osista teksti koostuu? Mikä on kunkin osan tehtävä?

-Keiden ääni tekstissä kuuluu? Mikä äänistä on voimakkain?

-Millaista on tekstin tyyli, tapa sanoa asioita? Miksi?


Osa 2


Luetaan novelli täältä.

a) Mikä on tekstin aihe?

b) Millainen kertoja tekstillä on?

c) Mikä on tekstin miljöö? Mihin aikaan ja paikkaan sijoitat tekstin?

d) Mikä tekstin ihmisten käyttäytymisessä on kummallista? Miksi ihmiset käyttäytyvät kuten käyttäytyvät?

e) Mikä on tekstin teema?


Viikko 2 (3*75 min.)

Lukutaitovastaus Rosa Liksomin tekstistä.


Viikko 3

  • Lähdekritiikki
  • Runous ja kielen metaforisuus


Viikko 4: 

  • Kielen keinot ja tyylianalyysi; kirjoitetaan lukutaitovastaus


Viikko 5: Argumentaatioanalyysin ja kertomuksellisuuden analyysin pikakertaukset


Kokonaan kurssille 9 ja kurssi K3 omistetut päivät:

Päivä 1: Loppukoe, osat A ja B

Päivä 2: Tukikurssin esseen kirjoittaminen