ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


Kurssi on erityisesti lukutaitokokeeseen valmentava täsmäkurssi.


Kurssin arvioitavat työt:

4* lukutaitovastaus + lukutaidon preliminäärikoe


Lukutaitovastaukset tehdään koskien seuraavia aihealueita:


  • Proosan analyysi (novellin analyysi)
  • Runon analyysi
  • Tyylianalyysi asiatekstistä
  • Vaikuttamaan pyrkivän tekstin analyysi (argumentaatio ja retoriset keinot)