Maalaus: Pierre-Auguste Renoir, 1874

Lukutaitojen syventäminen, ÄI9


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 


Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


Kankaanpään yhteislyseon yhdistelmäopiskelijat

Kurssilla on 12 opetuskertaa, joiden pituus on 2*60 minuuttia.

Kurssilla tuotetaan viisi erilaista lukutaitovastaus (luetelmavastaus, vastaus Hyvän vastauksen piirteiden pohjalta ja kolme tavallista lukutaitovastaus: tekstikokonaisuuden osien analyysi, argumentaatioanalyysi, ja runoanalyysi)

1. -Lukutaidon YO-kokeen kuviot, kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon liittyvä itsearviointi

-H-E-P-tekniikan varmentaminen ja erilaisten mallivastauksien tarkastelu

2. Tekstianalyysin peruskysymykset ja niiden soveltaminen (maatila-aiheinen reportaasi)

3. Vastaustekniikkaa varmentava tehtävä: Kirjoitetaan lukutaitovastaus 1 Hyvän vastauksen piirteiden pohjalta; tehtävä valitaan kolmesta vaihtoehdosta riippuen siitä, mitä vastauksessa halutaan harjoitella

4. Luetelmamuotoisen vastauksen laatimisen perusteet & laaditaan luetelmavastaus musiikkivideon arvojen vastakkainasetteluista (lukutaitovastaus 1)

5. Tekstikokonaisuuden analyysin kertaus, aloitetaan lukutaitovastausta

6. Tekstikokonaisuuden analyysi-vastaus loppuun

7. Argumentaatioanalyysin kertaus & retoristen keinojen tarkastelu

8. Lukutaitovastauksena argumentaatioanalyysi (2*60 min.)

9. Novellianalyysin kertaus & novellin analyysia konteksteissaan

10.  Runoanalyysin kertaaminen & aloitetaan vertailevaa runovastausta

11. Jatketaan runovastaus loppuun

12: Joustotunti; sisältö ryhmän toiveiden mukaan