ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

 

Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminenKurssin aikataulu

Kurssin toimii kiinteässä yhteydessä äidinkielen ja kirjallisuuden tukikurssin kanssa. Käsiteltävät osiot tulevat olemaan seuraavat:

  • Tekstianalyysin peruskysymykset ja tekstianalyysin osat, erityisesti kuva-analyysiin painottuen tietoa välittävässä tekstissä (Tuotetaan laaja lukutaitovastaus)
  • Runoanalyysi (Tuotetaan laaja lukutaitovastaus)
  • Audiovisuaalisen mainoksen analyysi ja kertomuksellisuus (Tuotetaan laaja lukutaitovastaus)
  • Vuorovaikutustilanteen analyysi (Tuotetaan pieni lukutaitovastaus9
  • Näytelmän analyysi (Tuotetaan pieni lukutaitovastaus)

Huomaa, että argumentaatioanalyysi ja novellianalyysi on käyty jo aiemmin. Voimme kuitenkin tehdä kurssin kuluessa pieniä pistoja novellianalyysin maailmaan ryhmän tarpeiden mukaan.