ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

 

Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminenKurssin aikataulu joululoman jälkeen

Kurssi toimii kiinteässä yhteydessä äidinkielen tukikurssin kanssa.

1. YO-esseen tuottaminen; löydät aineiston kurssin 8 Classroomista

2. Kertaus: mitä on analyyttinen lukutaito, kulttuurinen lukutaito ja kriittinen lukutaito (painopiste erityisesti viimeisellä); analysoidaan erilaisten tekstien ideologisuutta ja tapoja, joilla ideologisuus voi ilmetä tekstissä

3. Kuvan analyysi

4.  Kertomuksellisuuden analyysi

5. Audiovisuaalisen tekstin analyysi, erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta


 Lukuloman harjoittelupäivä, jossa tehdään preliminäärikokeen kaltainen koe:

-Näytelmäanalyysin tuottaminen (Mobile Horror)

-Audiovisuaalisen tekstin vaikuttamisen keinojen analyysi


Preliminäärikokeet: Lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, preliminäärikokeet tehdään erikseen ilmoitettuina päivinä