ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

 

Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminenKurssin aikataulu


Viikko 1 


  • Tekstianalyysin peruskysymysten kertaus: kontekstit, tekstin rakenne, tekstin äänet ja tyyli, yhdessä keskustellen


Viikko 2

  • H-E-P-tekniikan kertaus
  • Lukutaitovastauksena uutisen tekstilajipiirteiden analyysi: mistä huomaat, että Rosa Liksomin novelli ei ole uutinen? Opiskelija hyödyntää vastauksessa tietoa esimerkiksi sanomalehtitekstin osista ja kontekstien analyysista.


Viikko 3

  • Luetelmamuotoisen vastauksen laatimisen perusteet ja pienen luetelmavastauksen laatiminen musiikkivideon pohjalta, audiovisuaalisen tekstin osien analyysin kertaus


Viikko 4

  • Tekstin vuorovaikutuksen analyysi


Viikko 5


  • Tyylianalyysi ja tekstin kielen analyysi, lukutaitovastaus


Viikko 6: 

Argumentaatioanalyysi painetun tekstin pohjalta


Viikko 7-8:

 Kaunokirjallisuuden analyysin kertausta tarvittavin osin, lukutaitovastaus kaunokirjallisuuden pohjalta