ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

Osa tämän kurssin materiaalista on tuotettu osana Satakunnan avoimen oppimateriaalin hanketta.


Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


KURSSIN ARVIOITAVAT TYÖT:


-Luetelmamuotoinen lukutaitovastaus henkilöjutun pohjalta (12 p.)
-Henkilöjutun analyysi (18 p.)
-Vaikuttamaan pyrkivän videon analyysi (30 p.)
-Lukutaidon preliminäärikoeKURSSISUUNNITELMA

Tunti 1: Kurssin sisältöjen ja arviointiperusteiden esittely ja lukutaidon ylioppilaskokeen luonteen kertaus, oman osaamisen reflektointia ja omien tavoitteiden asettamista

Oppitunnin materiaali

Tunti 2: Lukutaitovastauksen kirjoittaminen prosessina

- Käytössä diaesityksen ensimmäinen osio ja siihen liittyvät tehtävät

Oppitunnin materiaali 

Tunti 3: Lukutaitovastaus ja HEP -tekniikka 

-Käytössä diaesityksen toinen osio: tehdään lukutaitovastauksien arviointitehtävä 

-Tutustutaan seuraavan tehtävän pohjalla olevaan novelliin

Oppitunnin materiaali 

Tunti 4: HEP-tekniikka ja novellianalyysin eräiden peruskäsitteiden kertausta

-Tehdään novelliin “Sankarikalastaja” liittyvät tehtävät

Oppitunnin materiaali 

Tunti 5: Tekstianalyysin peruskysymykset ja niiden soveltamista erilaisiin teksteihin 

Oppitunnin materiaali

Tunti 6: Tekstianalyysin peruskysymykset: kontekstien analyysi

Oppitunnin materiaali

Tunti 7: Kirjoitetun mediatekstin osien kertaus ja luetelmamuotoisen lukutaitovastauksen laatiminen 

Oppitunnin materiaali 1 (Painetun mediatekstin rakenneosat) ja Oppitunnin materiaali 2 (Osio kolme: luetelmamuotoisen lukutaitovastauksen laatiminen) Tunnilla tehdään luetelmamuotoinen lukutaitovastaus, jonka tehtävänanto löytyy ensimmäisestä materiaalista.

Tunti 8: Henkilöjutun analyysi: tunnilla tuotetaan edellisellä tunnilla aloitetun lukutaitokokonaisuuden toinen osa. Tehtävä jatketaan tarvittaessa loppuun kotona.

Oppitunnin materiaali 1 (painetun mediatekstin rakenneosat)

Oppitunnin materiaali  2 (Kaksi erilaista lukutaitovastausta henkilöjutun pohjalta) Mikäli minjanäikkä on muuttunut, löydät materiaalin myös täältä.

Tunti 9: Teksti, vaikuttaminen, arvot ja ideologia

Oppitunnin materiaali

Tunti 10: Argumentaatioanalyysin kertaaminen 

Oppitunnin materiaali

Tunti 11: Argumentaatioanalyysin kertaaminen

Oppitunnin materiaali

Tunti 12: Tehdään analyysi vaikuttamaan pyrkivästä videosta

Oppitunnin materiaali

Tunti 13: Tyylianalyysi 

Oppitunnin materiaali

Tunti 14: Tyylianalyysi 

Oppitunnin materiaali

Tunti 15: Runoanalyysin ja kielen kuvallisuuden analyysin kertaus

Oppitunnin materiaali

Tunti 16: Runoanalyysin ja kielen kuvallisuuden analyysin kertaus

Oppitunnin materiaali

Tunti 17- Joustotunteja, koetunnit