Kurssin aikataulu

1. Kurssin esittely. Lukutaitovastauksen ja lukutaitokokeen ominaispiirteet.

 2. Tekstianalyysin peruskysymykset ja tekstin kontekstualisointi

3. Tekstianalyysin peruskysymykset ja tekstin kontekstualisointi

4. Viittaustekniikkaa ja kielenhuoltoa

5. Novellianalyysi ja proosan käsitteet

6. Novellianalyysi ja proosan käsitteet

7. Kirjoitetaan novellianalyysi 1*75 min.

8. Runoanalyysi

9. Runoanalyysi

10. Kirjoitetaan runoanalyysi 1* 75 min.

11. Vaikuttamaan pyrkivän tekstin analyysi

12. Vaikuttamaan pyrkivä teksti: argumentaatio ja retoriset keinot

13. Vaikuttamaan pyrkivän videon analyysi, 1* 75 min.

14. Tyylianalyysin lähtökohtia

15. Tyylianalyysin lähtökohtia

16. Kirjoitetaan tyylianalyysi 1* 75 min.