Tekstin vaikuttamisen keinojen analyysin kertausta

Löydät argumentaatiotapoihin liittyvän esityksen täältä.

Lisäksi löydät esityksen eräistä tavallisista retorisista keinoista täältä.

Tehtävä 1

Argumentoi Padlet -pohjalle täällä, miksi lukiokoulutus on parempi kuin ammattikoulu. Tarkastellaan perusteluja yhdessä. Mitä perustelutyyppejä ne edustavat? Ovatko jotkin perusteluista erityisen hyviä/huonoja?

Tehtävä 2: Harjoittele argumentaatiota kirjallisesti

Lue seuraava  uutinen ja kirjoita uutisen pohjalta portfolioosi kommentti, jossa kerrot oman mielipiteesi uutisessa esitetystä opetusmenetelmästä. Argumentoi monipuolisesti.

Noudata kommenttia kirjoittaessasi seuraavia ohjeita:

  • Otsikoksi oma otsikko tai "Kommentti".
  • Kommentti on yleisönosastokirjoitusta lähenevä tekstilaji, jossa kirjoittaja esittää näkemyksiä aiemmin sanotusta. Kommentissa aiemmin sanottua ei taustoiteta tai referoida vaan pääasia on oma kannanotto keskusteluun. Kommentoija voi tukea pohjatekstissä sanottua uusin perusteluin tai kritisoida pohjatekstissä sanottua.
  • Kommentoinnin kohteeksi voi valita pohjatekstistä suuremman tai pienemmän asian, myös mielenkiintoisen yksityiskohdan.
  • Kommentissa mainitaan pohjateksti, jota kommentoidaan.
  • Kommentti on lyhyt.
  • Teksti kirjoitetaan asiatyylillä. Tyylivalinnassa tulee huomioida pohjatekstin tyylilaji ja foorumi.
  • Kommentin voi kirjoittaa omana itsenään tai jossakin roolissa (esim. lukiolaisena). Mukaan liitetään oma nimi.Tehtävä 3: Analysoidaan argumentaatiota ja retorisia keinoja tekstissä

Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Analysoi, kuinka Esa Lilja pyrkii vaikuttamaan kolumnissaan lukijaan. 

-Vastauksen suosituspituus on 300-400 sanaa.

-Muista viitata tekstiin vastauksen alussa. (ks. yleisohjeet sivuston ylälaidasta)

-Tee johdonmukainen kappalejako, jossa jokaisessa kappaleessa on sisällön tiivistävä ydinvirke => Älä siis vain listaa havaintoja.

-Muista perustella jokainen havaintosi pohjatekstillä.


Toimikaa yksin, pareittain tai pienryhmissä. Lukekaa Esa Liljan kolumni Laiska abi, lue edes tämä!  tästä YO -vihkosta (Syksy 2015).

1. Mikä on Liljan kolumnin pääteesi?

2. Millaisia esioletuksia Liljalla on? Millaisena Lilja näkee hyvän ihmisen ja yhteiskunnan?

3. Listaa kaikki Liljan argumentit. Kerro myös, mitä argumentaatiotyyppiä ne edustavat.

4. Listaa 

a) sanaston tasolla näkyvät retoriset keinot

b) lausetyypeissä näkyvät retoriset keinot

c) laajemmin tekstin tasolla näkyvät retoriset keinot.

5. Luonnehdi tekstin esitysjärjestystä. Miltä teksti esimerkiksi vaikuttaisi, jos asiat esitettäisiin päinvastaisessa järjestyksessä? Mihin kirjoittaja pyrkii esitysjärjestyksellä retorisena keinona?

6. Miten tekstin kohderyhmä ja tekstilaji ovat mahdollisesti vaikuttaneet retorisiin keinoihin?


Kirjoita apukysymyksien pohjalta yhtenäinen tekstitaitovastaus.


Tekstitaitovastauksen rautalankamalli


1. Kerro ensimmäisessä kappaleessa pohjatekstin kirjoittaja, julkaisuaika ja-paikka, tekstilaji ,tekstin tavoite ja tekstin todennäköinen kohderyhmä. Kerro tämän jälkeen yhdellä virkkeellä, mitä vaikuttamisen keinoja aiot analysoida.

2. Kerro yhdellä napakalla virkkeellä tekstin pääteesi ja käytä tässä myös pääteesin käsitettä. Lisäksi kerro, millaisia esioletuksia pääteesiin liittyy.

3. Nimeä Liljan argumentaatiotyypeistä keskeisimmät ja anna niistä esimerkki pohjatekstistä. 

4. Nimeä argumentaatiotyypit, jotka eivät ole niin laajassa roolissa ja anna niistäkin esimerkki pohjatekstistä.

5. Nimeä Liljan käyttämät keskeisimmät retoriset keinot ja anna niistä esimerkki pohjatekstistä.

6. Nimeä retoriset keinot, jotka eivät ole niin toistuvassa roolissa ja anna niistä esimerkki pohjatekstissä.

7. Sido kaikki havaintosi tekstin vaikuttamispyrkimyksiin ja kohderyhmään. Miksi Lilja on tehnyt juuri sellaisia valintoja kuin on tehnyt?