Kuvan lähde


Toinen lukutaitovastaus: henkilöjutun analyysi

Vastauksen ensimmäinen osa: Millaisista osista Paula Vesalaa käsittelevä henkilöjuttu koostuu? Laadi osista luetelma. Vastauksen maksimipistemäärä on 12 pistettä. Löydät lisäohjeita luetelman laatimiseen täältä.

Vastauksen toinen osa: Millaisen kuvan teksti välittää Paula Vesalasta ja millaisin keinoin tämä kuva rakennettaan? Vastauksen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä ja maksimipistemäärä 18 pistettä. Löydät aineiston täältä.


Lukutaitovastausta pohjusta tehtävä

Lue ensin huolellisesti henkilöjuttu. Perehdy sitten henkilöjutun pohjalta laadittuun vastaustekstiin ohessa.

a) Pohtikaa ryhmissä, miten hyvin seuraavat luonnehdinnat soveltuvat vastaustekstiin.

  • Kokelas kiinnittää huomiota pääosin olennaisiin asioihin mutta poimii myös irrallisia yksityiskohtia tekstistä.
  • Kirjoittaja ei ainoastaan referoi pohjatekstiä, vaan hän erittelee sitä sopivien käsitteiden avulla.
  • Kirjoittaja ei huomioi tekstin konteksteja.

b) Minkä pistemäärän antaisitte vastaukselle? Maksimipistemäärä on 18 pistettä.


c) Tarkastelkaa vastauksen rakennetta kappale kerrallaan. Poimikaa esille kappaleet, joiden rakenne hajoaa.


d) Pohtikaa, millaiset käsiteryhmät voisivat olla tekstin analyysissa hyödyllisia. Käyttäkää tarkastelun apuna seuraavaa listausta:


  • Argumentaatioanalyysin käsitteet
  • Retoriset keinot
  • Kielen ja tyylin analyysin käsitteet
  • Kuva-analyysin käsitteet
  • Sanomalehtitekstin osien tai verkkosivun osien nimitykset
  • Huumorin analyysin käsitteet
  • Proosan analyysin käsitteet

 


Vastausteksti

Silja Massan Paula Vesalaa käsittelevä artikkeli pyrkii antamaan artistista hyvin monipuolisen kuvan. Tekstissä kuvataan Paula Vesalan elämää aina nuoruusvuosista menestyksen vuosiin, ja näin laajalla aikajänteellä tarkasteltuna Vesalan elämään on mahtunut hyvin monenlaisia tapahtumia.

Tekstin alkupuolella kerrotaan, että Vesala oli nuorena epäsuosittu. Hän ei tuntenut kuuluvansa porukkaan, eikä hänellä ollut esimerkiksi poikaystäviä. Vesala näyttäytyy silti hahmona, joka osoittaa huomattavaa yritteliäisyyttä: hän soitti esimerkiksi kaduilla grunge-bändissä ja vastasi kiusaajille samalla mitalla. Paula Vesala ei siis ole heikko uhri vaan pikemminkin häntä voi pitää selviytyjänä, joka on uudelleen ja uudelleen jaksanut muokata elämästään itsensä näköisen.

Paula Vesala on artikkelin perusteella hyvin voitokas. Hän on soittanut PMMP -yhtyeessä, jonka kerrotaan olleen 2000 -luvulla yksi Suomen suosituimmista. Lisäksi Vesala on esiintynyt suositussa "Vain elämää" -ohjelmassa ja artikkelin ilmestymisen aikaan hän on voittanut useita Emma -palkintoja. Vesalan elämässä on tapahtunut kaikenlaista, koska hän on mennyt naimisiin, saanut lapsen ja eronnut.

Vesala on artikkelin perusteella varsin peloton ihminen, joka ei pelkää syöksyä kohti uutta, vaikka välillä tunteekin epävarmuutta. Vesala ei halua katsella elämässään taaksepäin, ja hän kertookin tulleensa koko ajan vain onnellisemmaksi. Vesala pitää "nostalgisointia" "maailmanlopun kiihdyttäjänä", eikä hän halua katsella elämässään taaksepäin.

Tekstissä tuodaan myös esille haavoittuvaisempaa puolta Vesalasta. Artisti tunnustaa pelkäävänsä epäonnistumisia, joita hänen on vaikeaa unohtaa ja joiden vuoksi hän voi jopa fyysisestikin huonosti. Vesala ei silti ikinä hauku omia töitään, vaan haluaa aina suhtautua tekemiseensä myönteisesti. Vesala inhoaakin tasapäistävää kulttuuria: menestyjiä ei osata tarpeeksi kannustaa, eikä toisaalta heikoille tarjota riittävästi apua. Omissa epäonnistumisissa ei pitäisi Vesalan mielestä ikinä kieriä.  

Paula Vesala on tekstin perusteella voimakkaasti feministi. Hän ei voi esimerkiksi sietää musiikkimaailmassa "tytöttelyä" tai miesten hyvä-veli -verkostoja. Lähinnä hän tuntee naisten kykyjä epäileviä kohtaan sääliä. Vesala oli feministi jo yläasteella, jossa hän koki, että tytön ei tarvitse olla kiltimpi kuin poikien vain siksi, että hän on tyttö.

Artikkelin lopussa tuodaan ilmi, että Vesala on hyvin lannistumaton. Hän kokee tärkeäksi jatkaa tekemistään eikä katso vielä suinkaan saavuttaneensa kaikkea. Vesala ei vielä tiedä, mihin hän suuntaa seuraavaksi vuonna 2018, sillä kalenteri on tyhjä. Vesala kannustaa myös nuoria yrittämään aina uudelleen.

Merkit: 2330


Lukutaitovastauksen tehtävänanto ja apukysymyksiä

Lukutaitovastauksen aineisto löytyy  täältä.


Tehtävänanto: Pohdi, millaisen kuvan tekstikokonaisuus välittää Jare Tiihosesta henkilönä. Kirjoita vähintään 4000 merkkiä pitkä lukutaitovastaus.


Voit ottaa vastauksessasi huomioon esimerkiksi seuraavanlaisia näkökulmia:


1. Miten tekstin kontekstit näkyvät tekstin sisällössä ja tyylissä? (julkaisuaika ja -paikka)


2. Keiden ääni tekstissä kuuluu? Kenen ääni kuuluu eniten? Miksi?Miten tämä vaikuttaa siihen, millainen kuva hahmosta syntyy?


3. Löydätkö tekstistä kertomusta? Miten kertomus noudattaa draaman kaarta? Miten kertomus vaikuttaa siihen, millainen kuva hahmosta syntyy?


4. Analysoi, mikä on tekstin eri osien rooli Jare Tiihosen hahmon 

luomisessa. (Otsikko, ingressi, leipäteksti, kuvat, nostot, mainoslause tekstin lopussa) Hyödynnä esimerkiksi tyylianalyysin ja kuvanalyysin käsitteitä. Huomaa, että tyylianalyysi kattaa kielen analyysin ja retoristen keinojen analyysin (löydät apuja Jukola -käsikirjasta)