Vaikuttamaan pyrkivän videon analyysi

Lukutaitovastaus, jonka merkkimäärä on vähintään 4000 merkkiä ja maksimipistemäärä 30 p. Käytä apunasi tunnilla aiheesta tehtyjä laajoja muistiinpanoja.

Tehtävänanto: Erittele videon vaikuttamisen keinoja.