Kuvan lähde

 Äidinkielen lukio-opintoihin valmistava opintojakso (1 op) 

Opintojakson suorittamista suositellaan kaikille lähtötasosta riippumatta. Opintojakson ensimmäinen osa toteutuu syyslukukaudella ja toinen osa kevätlukukaudella 2023 opiskelijoiden tarpeiden mukaan.


Opintojakson keskeiset sisällöt

 • Sähköinen LUKI-testi
 • Johdatus lukutaitovastauksen tuottamiseen; vastauksen tekemisen prosessi, H-E-P-tekniikka ja niin edelleen.
 • Tuotetaan kaksi lukutaitovastausta apurakenteen pohjalta: novellianalyysi ja uutisen tekstilajipiirteiden analyysi
 • Kirjoitustaidon vastauksen tuottaminen erityisesti valmiiden rakennemallien hyödyntämisen näkökulmasta


Opintojakson numerolla arvioitavat kirjalliset työt

 • Novellianalyysin rakentaminen H-E-P-tekniikkaa hyödyntäen.
 • Uutisen tekstilajipiirteiden analyysiin keskittyä lukutaitovastaus
 • Miniessee tai laajamittainen aineistopohjainen essee rakennemallia hyödyntäen tai ilman valmista mallia, opiskelijan oman valinnan mukaan.


Tuntitehtävät, jotka arvioidaan hyv.-hyl.

 • Rakennemalliharjoitus
 • Aineiston kommentointiharjoitus


Opintojakson etenemisjärjestys  

Yhteen kokonaisuuteen voidaan käyttää useita oppitunteja. Opintojakson kesto on noin 28* 60 min. LUKI-testin ajankohta opintojakson etenemisjärjestyksessä selviää kurssin kuluessa.

 • Opintojakson suoritustapojen ja arvioitavien töiden esittely 
 • Kappalejaon perusteet  ja ydinvirkkeet, Materiaali
 •  Johdanto lukutaitovastaukseen tekstilajina: Luetaan romaanikatkelma ja sen pohjalta tehty lukutaitovastaus
 • Lukutaitovastaus tekstilajina ja lukutaitovastauksien lukemista ja analyysia
 • Lukutaitovastauksena novellianalyysi: tuotetaan valmiiksi annettujen ydinvirkkeiden pohjalta'
 • Essee ja rakennemallit: rakennemallin tunnistaminen & kirjoitetaan samasta aiheesta pienet tekstit eri rakennemalleja hyödyntäen
 • Aineistojen käytön syventäminen ja aineiston kanssa keskusteleminen tavat
 • Oman esseen tuottaminen
 • Esseistä esille nousutta kielenhuolto jne.


Mikäli opintojaksolla jää aikaa, keskitymme seuraaviin:


 • Uutinen tekstilajina 
 • Uutisen tekstilajipiirteiden analyysi lukutaitovastauksena


l