Kuvan lähde

Äidinkielen lukio-opintoihin valmistava opintojakso (2 op) 

Äidinkielen lukio-opintojen alkuun sijoittuva kahden opintopisteen laajuinen opintojakso on suunnattu kaikille äidinkielen opintonsa aloittaville, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään taitojaan lukion äidinkielessä. Linja alkaa kaikille Honkajoen lukiossa opintonsa aloittaville yhteisellä osiolla, joka toimii lähtötason kartoituksena. Yhteisen osion laajuus on 1 op.

Yhteisellä osiolla opiskelija tekee seuraavat suoritukset:

 • Omien kirjoitustaitojen itsearviointi
 • Sähköinen LUKI-testi
 • Otsikkoessee (kartoittaa kirjoittamisen perustaitoja), arviointi 4-10


Yhteisen osion jälkeen opintojakson jälkeen osa opiskelijoista siirtyy saksan tunneille ja ne, joilla ei ole valinnaista saksaa, jatkavat kurssin loppuun kahden opintopisteen laajuisena.

Kurssi keskittyy seuraaviin sisältöihin:

 • Kappalejaon periaatteiden ja kappaleen sisäisen rakenteen tarkastelu
 • Oman tekstin rakenteen suunnittelun periaatteet
 • Keskustelu aineiston kanssa siten, että oma ääni erottuu aineiston äänestä
 • Lukutaitovastaus tekstilajina ja oman lukutaitovastauksen tuottaminen, johdatus H-E-P-tekniikkaan
 • Kielenhuoltoa


Kurssilla tuotetaan seuraavat arvioitavat työt:

 • Lähtötasotestinä otsikkoessee
 • Ydinvirkkeet ja kappalejako -harjoitus, arviointi hyv.-täydennettävä
 • Referaatin tuottaminen & muokkaaminen aineistopohjaiseksi. Arviointi 4-10. 
 • Aineistopohjaisen miniesseen tuottaminen, arviointi 4-10


 

Opintojaksolla hyödynnettäviä materiaaleja

Kappale, ydinvirke ja tukivirkkeet

Aineiston referoiminen

Kirjoitetaan referaatti

Referoinnista kommentointiin: kirjoitetaan kommentoiva referaatti