Kuvan lähde

 Äidinkielen lukio-opintoihin valmistava opintojakso (1 op) 

Opintojakson suorittamista suositellaan kaikille lähtötasosta riippumatta. Opintojakso on hajautettu kolmeen jaksoon lukuvuonna 2023-2024.


Opintojakson keskeiset sisällöt

  • Sähköinen LUKI-testi
  • Lukutaitovastauksen tuottamisen varmentamista ja vastauksen tekemisen erilaiset vaiheet
l