Kohti otsikkoesseetä

Kuvan lähde


Itsearviointi

Ennen ensimmäisen esseen tuottamista sinun olisi tärkeää tietää, mikä on lähtötasosi pohtivan ja/tai kantaaottavan tekstin tuottajana: aloittelevan kirjoittajan pitää esseeprosessissa kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin kuin kehittyneen kirjoittajan. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana voi kertoa jotakin tämänhetkisestä taitotasostasi, mutta ennen varsinaisen esseen kirjoittamiseen ryhtymistä valitse seuraavista väitteistä itseäsi kuvaavampi. Täydennä väitettä lisäperusteluilla. Voit myös valita molemmat väitteet samanaikaisesti. Palauta väitekokoelmasi Classroomiin varattuun palautusalustaan.

1. Pidän itseäni kokeneena kirjoittajana: olen tuottanut peruskoulussa paljon monenlaisia tekstejä. / En ole kovinkaan kokenut kirjoittaja.

2. Pidän kirjoittamisesta. / En voi sanoa pitäväni kirjoittamisesta.

3. Kynnys kirjoittaa pidempi teksti on minulle pieni - voin suhtautua tehtävään luovana mahdollisuutena ilmaista itseäni. / Kynnys kirjoittaa pidempiä tekstejä on minulle korkea.

4. Olen tottunut suunnittelemaan tekstejäni laajasti esimerkiksi miellekartoin, listauksin tai muilla menetelmillä. / En oikeastaan suunnittele tekstejäni vaan kirjoitan asioita tekstiin mieleentulojärjestyksessä.

5. Kirjoitusprosessin aikana en tee heti valmista tekstiä vaan voin muokata tekstiäni runsaastikin: saatan esimerkiksi kokeilla erilaisia rakennevaihtoehtoja tai sananvalintoja. / Kirjoitan sillä periaatteella, että tekstistä pitää tulla kerralla valmista, enkä juuri tee jo kirjoittamaani muutoksia.

6. Minulla on yleensä paljon ideoita ja paljon sanottavaa. / Minun on vaikeaa keksiä sanottavaa sellaisestakin aiheesta, joka on minulle tuttu.

7. En yleensä jämähdä kirjoittaessani paikalleni: jos jokin idea epäilyttää, siirryn esimerkiksi muokkaamaan toista kohtaa tekstissäni. / Minulle on ominaista, että kirjoittaminen jumiutuu paikoilleen pitkäksi aikaa.

8. En tarvitse kirjoittamisessa erityisesti opettajan tukea. / Koen tarvitsevani kirjoittamisessa paljon opettajan tukea ja ohjausta.

9. Kerro vielä lopuksi, mikä on ollut äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanasi peruskoulun päättötodistuksessa. Arvosanan maininnan lisäksi pohdi, miksi arvosana on ollut juuri tämä.Tutustutaan esimerkkiesseisiin ja esseen suunnitteluprosessiin

Aloitetaan tutustumalla esseeseen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tekstilajina täällä. Tämän jälkeen luetaan malliksi kaksi otsikkoesseetä ja keskustellaan niistä yhdessä oheisia apukysymyksiä hyödyntäen. Saat esseet opettajalta monisteena.

Ensimmäinen essee "Sopivasti haastava" on kirjoitettu seuraavan tehtävänannon pohjalta:

Toisten mielestä koulunkäynti on liian helppoa, toisten mielestä se on liian vaativaa. Mitä mieltä itse olet?

Lue essee ja vastaa sitten oheisiin kysymyksiin:

a) Täyttääkö essee tehtävänannon?

b) Mikä on kirjoittajan ydinajatus koulunkäynnistä?

c) Oletko jostakin kirjoittajan esittämästä väitteestä selkeästi eri mieltä? Miksi?

d) Täyttääkö essee tehtävänannon?

e) Onko esseen ajatuskulkua helppo seurata? 

f) Mitä mieltä olet tekstin otsikoinnista, aloituksesta ja lopetuksesta? Ovatko ne onnistuneita?

g) Löydätkö esseestä kielivirheitä tai tyylin puutteellisuuksia?

 h) Onko essee sinusta kiinnostava? Miten siitä saisi kiinnostavamman?

i) Minkä kouluarvosanan asteikolla 4-10 antaisit esseelle? Miksi?


Toinen essee "Lukukokemuksien loputtomuus" on kirjoitettu seuraavan tehtävänannon pohjalta:

Missä, miten ja mitä ihmiset lukevat?

a) Täyttääkö essee tehtävänannon?

b) Tuoko essee esille joitakin lukemiseen liittyviä näkökulmia, joita et itse olisi heti tullut ajatelleeksi?

c) Onko esseen ajatuskulkua helppo seurata? 

f) Mitä mieltä olet tekstin otsikoinnista, aloituksesta ja lopetuksesta? Ovatko ne onnistuneita?

g) Minkä kouluarvosanan asteikolla 4-10 antaisit esseelle? Miksi?


Malliesseisiin tutustumisen jälkeen perehdymme esseen kirjoitusprosessiin täältä. Huomaa, että diaesityksestä ei hyödynnetä aihion rajaamiseen ja aineistoesseeseen liittyviä osioita.

Mitkä esseen tuottamisen vaiheet ovat sinulle tuttuja? Mikä taas on vieraampaa?