ÄIk2: Abiturientin tukiopinnot

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

  • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi lukuvuonna 2021-2022 valita abiturientti.
  • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
  • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, ja tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan kykyä kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon.
  • Tukikurssilla perehdytään esseen eli kirjoitustaidon vastauksen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


Kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta:


1. Syvennetään ymmärrystä tekstien arvomaailmasta ja ideologisuudesta sekä varmistetaan argumentaatioanalyysin lähtökohtia

-sovelletaan opittua tuottamalla laaja lukutaitovastaus (Unicefin videon välittämä ideologia ja vaikuttamisen keinot)


2. Arvioidaan yhdessä eritasoisia YO-esseitä ja tuotetaan yhdessä 

-pieni otsikkoessee ja 

-YO-esseen laajuinen essee; 

tavoitteena on kehittää ajattelua ja omaäänistä ilmaisua


3. Kerrataan kaunokirjallisuuden analyysin osalta erityisesti näytelmän ja runon analyysi ja kirjoitetaan vertaileva runoanalyysi lukutaitovastauksena (Pentti Saarikosken runon ja Yrjö Jylhän runon vertailua)