Kuvan lähde

ÄIk3: Abiturientin tukiopinnot

Kurssin sisällöt ja tavoitteet

  • Kurssi valmentaa äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen.
  • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, ja tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan kykyä analyyttiseen, kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon sekä tekstien tulkintaan.
  • Kurssilla varmistetaan kirjoitustaidon vastauksen tuottamiseen vaadittavia taitoja.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


 

Kurssin arvioitavat työt 

  • YO-esseen laajuinen aineistopohjainen essee rakennemallin pohjalta / vapaa aineistopohjainen essee (useita valittavia teemoja)
  • Kolme lukutaitovastauskokonaisuutta: argumentaatioanalyysi. proosan analyysi ja tekstin rakenneosien analyysiKurssin etenemisjärjestys on uudistunut ja tulee näkyviin pian.