ÄIk3: Abiturientin tukiopinnot

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

  • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi lukuvuonna 2021-2022 valita abiturientti.
  • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
  • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, ja tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan kykyä kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon.
  • Tukikurssilla perehdytään esseen eli kirjoitustaidon vastauksen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


Kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta:


1. Syvennetään ymmärrystä tekstien arvomaailmasta ja ideologisuudesta sekä varmistetaan argumentaatioanalyysin lähtökohtia

-argumentatiivisen tekstin tunnistaminen

-teesi ja tavoitteet

-taustaoletukset ja esisopimus

-keskeisten argumentaatiotapojen kertaus

-retoristen keinojen analyysin kertaus

-sovelletaan opittua tuottamalla vastakkainasetteluihin liittyvä luetelma ja laaja lukutaitovastaus (Unicefin videon välittämä ideologia ja vaikuttamisen keinot)

Materiaali (teksti, vaikuttaminen, arvot, ideologia)

Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa



2. Arvioidaan yhdessä eritasoisia YO-esseitä ja tuotetaan yhdessä 

-pieni otsikkoessee ja 

-YO-esseen laajuinen essee; 

tavoitteena on kehittää ajattelua ja omaäänistä ilmaisua


3. Kaunokirjallisuuden analyysi: 

  • Novellianalyysin ja runoanalyysin kertausta
  • Vertaileva lukutaitovastaus (Pentti Saarikosken ja Yrjö Jylhän runot)