Kuvan  lähde

Kurssin lukutaitotehtävät

1. Tutustu oheiseen aineistoon  täällä ja laadi luetelma tekstikokonaisuuden keskeisistä vastakkainasetteluista. Huomioi erityisesti toimijat ja arvot. 

Löydät ohjeet symmetrisen luetelman laatimiseen täältä ja luetelmaa hyödyntävän mallivastauksen täältä. Huomaa, että vastausmallista puuttuvat vastakkainasettelujen perustelut. Tähän vastaukseen ne tulee kuitenkin liittää. Huomioi sekä sanoitus että tekstin audiovisuaalisen taso.

Lisätietoa arvoista ja esimerkiksi kattavan arvoluokituksen löydät täältä. Kinnitä erityisesti huomiota esityksen kohtaan "arvoja voidaan ryhmitellä".