Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi lukiolaisille

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

  • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi valita toisen vuoden opiskelija tai abiturientti. 
  • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
  • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin ja kirjoitetaan lukutaitovastaus proosan pohjalta.
  • Tukikurssilla perehdytään esseen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


 

Kurssin työt:

1. Kappalejakoharjoitus, arviointi hyv.-hyl.

2. Miniessee, arviointi 4-10=> Kolme erilaista suoritustapaa (sosiaalista mediaa koskeva valmiin rakenteen pohjalta tehtävä otsikkoessee, pelkän otsikon pohjalta muotoiltu essee ja aineistoessee yhden aineiston pohjalta)

3. Referaatti: Arman Alizad, arviointi 4-10

4. 4000 merkkiä laaja YO -essee yhden aineiston pohjalta

5. YO-esseen laajuinen essee (arviointi YO- arvioinnilla, o-60)