Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi lukiolaisille

Kuvan lähde


Kurssin sisällön kuvaus:

 • Äidinkielen koulukohtainen tukikurssi on suunnattu kirjoittamisen perustaitojen harjoittelijoille. Kurssin voi valita toisen vuoden opiskelija tai abiturientti. 
 • Tukikurssin valmentaa ennen muuta äidinkielen ylioppilaskokeeseen mutta antaa myös laajemmin välineitä pitkien tekstien kirjoittamiseen ja aineiston pohjalta kirjoittamiseen kaikissa lukion oppiaineissa ja jatko-opinnoissa.
 • Kurssilla syvennetään lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, tutustutaan lukutaitovastauksen tyypillisiin ongelmakohtiin ja kirjoitetaan lukutaitovastaus proosan pohjalta.
 • Tukikurssilla perehdytään esseen kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Huomion kohteena ovat erityisesti näkökulman rajaaminen, tekstin rakenneratkaisut ja aineistojen hyödyntäminen.
 • Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.


 

Kurssin työt:

-Miniessee, arviointi 4-10

-Keskustelua aineiston kanssa: harjoitusteksti (4-10)

-YO-esseen laajuinen essee (arviointi YO- arvioinnilla, o-60)

-Vertaileva lukutaitovastaus, 0-30 pistettäKurssin rakenne :

Tunti 1: 

-Käydään läpi kurssin sisältö ja suoritustavat

-Johdatus esseeseen tekstilajina. Materiaalin löydät täältä.

-Kappalejaon perusteet, osa 1

Tunti 2:

 • Luetaan essee "Onks onnee?"+ ohjaus esimerkkitekstien pariin
 • Esseen rakennemallien esittely oman tekstin suunnittelun apuna. Materiaali löytyy täältä.
 • Luetaan malliessee "Ääniä syvyyksistä?"

Tunti 3:

 • Tehdään loppuun kappalejakoharjoitus, mikäli se on vielä kesken
 • Tutustutaan miniesseen materiaaliaaleihin täältä ja valitaan omaan tarkoitukseen sopiva teksti.
 • Laadi suunnitelmasi miniesseen sisällöstä esimerkiksi miellekarttaa tai luetteloa hyödyntäen. Löydät ohjeet tekstin suunnittelemista varten  täältä. => Tunti varattu myös kirjoittamiselle

Tunti 4:

Miniesseiden kirjoittamista, sovitaan palautuspäivä, palautus 10.9.2019 klo: 00:00.

Tunti 5: Näkökulman valinta ja aineiston hyödyntäminen, materiaali

Tunti 6: Keskusteleminen esseen aineiston kanssa, materiaali: oman äänen ja aineiston äänen erottaminen, malliesseiden lukemista

Tunti 7: Materiaali: Kirjoitetaan yhtenäinen teksti kahden aineiston kanssa keskustellen

Tunti 8: Keskusteluharjoitus jatkuu

Tunti 9:  Materiaali: esseen aloitus, lopetus ja otsikointi => luodaan aloitus- ja lopetuskappaleet edellisellä tunnilla tuotetulle tekstille

Tunti 10: YO-esseen suunnittelutunti (ei vielä aineistoja)

Tunti 11: YO-esseen kirjoittaminen

Tunti 12: YO-esseen kirjoittaminen

Tunti 13:  MateriaaliTarkennetaan lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa täällä (osio: kun analyysiprosessi häiriintyy). Arvioidaan neljää proosan pohjalta kirjoitettua lukutaitovastausta. Materiaali: "Kummitumetsä -osio täällä.

Tunti 14 Avataan yhdessä nykykirjallisuutta edustava novelli "Tappajahai" täältä ja tutustutaan siitä tehtyyn novellianalyysiin täällä. Novellin yhteisessä avaamisessa voi käyttää esimerkiksi pohjaa, jonka löydät täältä. (Novellianalyysin kertaus) Tavoitteena on kerrata proosan analyysin keskeisiä käsitteitä ja novellianalyysin tekemistä. Materiaali

Tunti 15: Lukutaitovastaus 1: Proosan analyysi: Analysoi ja tulkitse novellia "Sankarikalastaja" täällä. Löydät tehtävänannon täältä.