Kuvan lähde 


Essee 2: äidinkielen tukikurssi

 A) Kurssin toisen vuoden opiskelijat:  Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tekstin tuottamisen perusasiat vaativat vielä kertaamista. Tästä vaihtoehdosta kirjoittamalla voit saada korkeintaan arvosanan 8. (Abiturientti ei voi valita A-vaihtoehtoa.)

Tehtävä 1

Kirjoita essee, jossa pohdit, kuinka koulukiusaamista voisi ehkäistä. Noudata tässä esiteltyä kappalejakosuunnitelmaa.

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä.

1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä siitä, kuinka koulukiusaaminen ilmenee nykykoulussa. Rajaa kappaleen lopuksi näkökulmasi esille kysymysmuodossa.

2. Esittele koulukiusaamisen syitä, jotka johtuvat kiusaajasta.

3. Esittele koulukiusaamisen syitä, jotka johtuvat koulusta.

4. Kerro, kuinka koulukiusaamisen vaikuttaa kiusattuun.

5. Kerro, kuinka koulukiusaaminen vaikuttaa koko kouluyhteisöön.

6. Esitä ratkaisuvaihtoehtoja. Kuinka koulukiusaamista voitaisiin torjua nykyistä paremmin?

7. Luo katse tulevaan. Millaista vuorovaikutuksen tulevaisuuden koulussa pitäisi mielestäsi olla? Millainen olisi ihannekoulu?

8. Keksi tekstillesi sisältöä vastaava ja lukijan mielenkiinnon herättävä otsikko.

Tehtävä 2: Askel aineiston kanssa keskusteluun

Tutustu ensin aineiston kanssa keskusteluun  täällä (Miten keskustelen aineiston kanssa). Valitse sitten kokonaisuudesta tukikurssille suunnatun osion tehtävä 1.
B) Kurssin abiturientit: Essee, jossa käytetään yhtä aineistoa


Löydät esseen aineiston täältä. Esseessä tehtävänäsi on tarkastella koulu-uupumusta ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen. Mikäli olet vahva kirjoittaja, sinun ei tarvitse noudattaa valmista mallia vaan valitse esseesi näkökulma itse ja luo omat rakenneratkaisusi.

Esseen suosituspituus on vähintään 4000 merkkiä. Mallirakenteessa essee koostuu viidestä osasta ja jokainen osa voi olla useampien kappaleiden mittainen.


1. Aloita esseesi antamalla havainnollisia esimerkkejä koulu-uupumuksesta. Voit hyödyntää aineistoa tai omia kokemuksiasi. Lisätietoa havainnollistamisesta löydät täältä.

2. Pohdi koulu-uupumuksen syitä. Mikä ilmiötä selittää? Käy keskustelua aineiston kanssa ja tuo esille myös omia näkökulmia asiaan.

3. Pohdi koulu-uupumuksen seurauksia aineistoa ja omia ajatuksiasi hyödyntäen.

4. Ehdota ratkaisuja. Kuinka lukiolaisten koulu-uupumusta voisi vähentää?

5. Kirjoita esseellesi kiinnostava lopetus. Hyödynnä tietoja lopetustavoista täältä.