ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset

Johanna Ehrnrooth: Grimmin hetki. 2013. Öljy kankaalle. 170 cm x 360 cm. Kuva: Galerie Forsblom.Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

-syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

-syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

-tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja 

-oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen YO -kirjoitusten kuviot. 

Kurssilla tuotetaan kolme tekstiä, jotka kaikki tulee palauttaa, jotta kurssi tulee läpäistyksi. Tekstit ovat seuraavat:

  • Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa kertaava tehtävä. Kirjoitetaan lyhytelokuvan pohjalta analyysi. Vastauksen laajuus on 4000 merkkiä.
  • YO -esseeseen johdattava harjoitusessee. Opiskelija voi kirjoittaa esseen valmiin rakennemallin pohjalta, mikä on suositeltavaa, jos opiskelijan äidinkielen arvosana on 7 tai alle 7. Korkeimpiin arvosanoihin tähtäävät opiskelijat kirjoittavat aidon YO-esseen.
  • Lukutaitovastauksena mainoksen kertomuksen analyysi, jonka laajuus on 4500 merkkiä. Lukutaitovastaus arvioidaan aidolla YO -arvioinnilla. Arvioinnin asteikko on 0-30 pistettä. 
  • Lopputestinä YO -essee, jonka laajuus on 6000 merkkiä. Essee arvioidaan aidolla YO-arvioinnilla. Arvioinnin asteikko on 0-60 pistettä.