Kurssin aikataulu

1. Abiopintojen esittely, kurssin kuusi esittely, tavoitteiden asettaminen abivuodelle.  Oppitunnin materiaali

2. Kerrataan kertova tekstityyppi ja tutustutaan kertomusmuodon merkitykseen nykykulttuurissa. Oppitunnin materiaali: Johdanto - Mitä kerronta ja kertomuksellisuus tarkoittavat?

3. Tutustutaan kertomukseen osana erilaisia median tekstilajeja.   Materiaali: Kertomus osana erilaisia mediatekstejä

4. Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa kertaava tehtävä. Johdatus lukutaitovastauksen ongelmakohtiin  täällä. Löydät oppitunnin tehtävänannon täältä.

5. Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa kertaava tehtävä. 

6. Lukutaitotehtävän kirjoittamista, palautuspäivä: 27.8.2019

7. Tutustutaan nykykirjallisuuden eräisiin suuntauksiin. Opitaan käsitteet postmodernismi, metafiktiivisyys, parodia ja pastissi. Kerrataan intertekstuaalisuutta ilmiönä. Materiaali

8.  Audiovisuaalisen tekstin analyysi. Materiaali: audiovisuaalisen tekstin konteksteista, auditiivisuuden analyysi ja "Ääni lapselle" -videon kertomuksen analyysi ja perehtyminen videon pohjalta tehtyihin lukutaitovastauksiin.

9. Audiovisuaalisen tekstin analyysi: visuaalisuuden analyysi ja audiovisuaalinen teksti ja motiivit.  Materiaali. Analysoidaan Nalleretki -videota ja Satumaa -videota.

10. Viestinnän etiikkaa: kaikki tekstit vaikuttavat.  Materiaali. Kerrataan tekstilajeja, jotka vaikuttavat lukijaan epäsuorasti. Tehdään materiaalista uutiseen liittyvät tehtävät ja pohditaan niiden yhteydessä viestinnän etiikkaa ja hyvän uutisoinnin lähtökohtia.

11. Katsotaan edellisen tunnin materiaalista vaalivideo "V niin kuin ketutus" ja pohditaan, missä määrin video edustaa tai ei edusta eettistä viestintää. Tehdään myös videoon liittyvät tehtävät.

12. Kirjoitustaidon kokeen esittely ja malliesseitä. Materiaali. Harjoitellaan aineiston rajaamista soveltuvien rajaustehtävien avulla. Materiaali

13. Kurssin esseen suunnittelutunti.  Materiaali: kerrataan suunnitteluprosessi soveltuvin osin ja aloitetaan oman esseen suunnittelu. Opiskelija valitsee esseetehtävän kahdesta vaihtoehdosta. Löydät varsinaisen tehtävänannon  täältä

14. Kurssin esseen 1 kirjoittamista

15. Kurssin esseen 1 kirjoittamista, sovitaan palautuspäivä

Kurssin loppuosa on pohdinnan alla ja toteutetaan ryhmän tarpeita kuunnellen.


16: Aloitetaan lukutaitovastausta kertomuksellisesta Fazerin mainoksesta. Materiaali

17. Lukutaitovastaus: Kertomuksellinen Fazerin mainos