AI 8: Kirjoittamistaitojen syventäminen

        "Nainen kirjoittaa", Pablo Picasso, 1934


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 

Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen

 • tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysia


Kurssi on erityisesti kirjoitustaidon kokeeseen johdattava täsmäkurssi.


Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu oppitunneille ja palauttaa seuraavat suoritukset:

1. Kurssin lyhyet tekstitehtävät, jotka arvioidaan asteikolla hyv.-hyl.

-Tehtävä aineiston kanssa käytävästä keskustelusta => löydät tehtävän  täältä.

- Tehtävä havainnollistamisesta


2. Kurssin kaksi YO -esseen laajuista esseetä, joista jälkimmäinen toimii kurssikokeena