Kuvan lähde

Kurssin aikataulu

Tarkastettu aikataulu (syysloman jälkeen)

1. Havainnollistaminen osana YO -esseetä,  aineisto

2. Luetaan essee "Lopettakaa uupumuksen kauhistelu" ja keskustellaan siitä. Käytössä esseen rakennemallit, aineisto. Argumentaatiojärjestys ja näkökulmajärjestys=> kirjoitusharjoitus

3. Luetaan aito YO -essee esimerkkinä. Kirjoitusharjoitus jatkuu

4. Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi,  Aineisto

5. Aloitus, lopetus ja otsikointi, edeltävän tunnin aineisto

6. Viittaustekniikkaa: suorat lainaukset

7. Koheesio

8. Koheesio

9. YO -esseen kirjoittaminen alkaa, aineisto Jukola, kurssi 8: tarkastellaan myös ajankäyttöä

10. YO -esseen kirjoittamista

11. YO -esseen kirjoittamista

12. Joustotunti, kielenhuoltoa