Kuvan lähde

Kurssin aikataulu

Tunti 1: Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely ja johdantotehtäviä

Oppitunnin materiaali (Oman kirjoittamisen reflektointia ja YO -esseisiin tutustumista)

Tunti 2: Näkökulman rajaaminen esseen tuottamisen lähtökohtana: 

-Luetaan essee, jossa näkökulman rajaaminen ei ole onnistunut (saatavilla ainoastaan monisteena).

- Materiaali

Tunti 3: Johdatus näkökulman rajaukseen jatkuu, käytössä edellisen tunnin materiaali

Tunti 4: Kohti aineiston tarkkaa lukemista: tekstianalyysin peruskysymykset tarkastelun apuna.  Materiaali => kurssin 8 tehtävä 1.  Materiaali 2=> Miten keskustelen aineiston kanssa? Teoriaosio + luetaan esimerkkiessee "Eräs katolta putoaminen" ja vastataan kysymyksiin sen pohjalta

Tunti 5: Pieni kirjoitusharjoitus 1: Esiintymisjännityksen syyt ja seuraukset, käytössä edeltävän tunnin materiaali

Tunti 6: Esseen rakennemallit + esimerkkiesseiden käsittelyä
 K
okeillaan kirjoittamista itse valitun rakennemallin pohjalta,Materiaali

Tunti 7: Kokeillaan kirjoittamista itse valitun rakennemallin pohjalta, Materiaali, Pieni kirjoitusharjoitus 2

Tunti 8: Esseen suunnittelutunti,  Materiaali ja Esseiden materiaali, valitaan "Pelko" teemana

Tunti 9: Esseen kirjoittamista

Tunti 10: Esseen kirjoittamista

Tunti 11: Hiontaa - viittaustekniikan perusteet, Materiaali: teoria ja tehtävät 1-3

Tunti 12: Hiontaa - viittaustekniikan perusteet: videoon viittaaminen ja videon referoiminen, käytössä edellisen tunnin materiaali

Tunti 13: Hiontaa - Aloitus, lopetus ja otsikointi, Materiaali

Tunti 14: Hiontaa: havainnollistaminen,  materiaaliPieni kirjoitusharjoitus 3

Tunti 15: Esseen suunnittelutunti (arviointikeskustelut),  Materiaali

Tunti 16: Esseen kirjoittamista (arviointikeskustelut)

Tunti 17: Esseen kirjoittamista (arviointikeskustelut)