Sivu on kesken!

Numeroidut tehtävätyypit ovat peräisin Kaisa Ikäläisen artikkelista Tekstitaitojen ytimessä - käytännön kokemuksia aikuislukiosta; julkaistu Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjassa vuonna 2008.


1. Vaikuttavamaan pyrkivän tekstin erittely

2. Kaunokirjallisuuden erittely

3. Tekstikokonaisuuden erittely

4. Kielen, tyylin tai sävyn erittely

5. Tuottotehtävät