Näin tuotat tekstitaitovastauksen

Löydät aiheeseen liittyvän Prezi-esityksen  täältä.


1. Pikavinkkejä

 • Pysy ehdottomasti tehtävänannossa. Omat mielipiteet jne. jätetään syrjään, ellei niitä erikseen kysytä. 
 • Otsikoi ohjeiden mukaan ja viittaa pohjatekstiin oikein heti ensimmäisessä virkkeessä. Hyvä otsikko tiivistää tarkastelusi näkökulman, esim. Puhujan tunnekokemukset Katri Valan runossa X.
 • Suunnittele kappalejako.
 • Perustele kaikki tulkintasi tekstillä laajasti.  Kaava: 1. Esitä tulkinta (esim. Tekstin sotilaat eivät arvosta esivaltaa). 2. Perustele tulkinta (Arvostuksen puute näkee esimerkiksi tekstin kohdassa A, jossa sotilaat...ja kohdassa B, jossa sanotaan...) 3. Mikäli tarpeellista täydennä ja tarkenna tulkintaa tekstiesimerkkien pohjalta.


2. Mitä eroa on tekstitaitovastauksella ja esseellä?

Moni tekstitaitovastaus lähtee helposti luisumaan kohti aineistoesseetä, jolloin vastaus tyypillisesti lipsahtaa joiltain osin tehtävänannon ulkopuolelle.


Katso täältä hyvä esitys tekstitaitovastauksen ja esseen eroista.


3. Miten pitkä on hyvä tekstitaitovastaus?

Tekstitaitovastauksen yhteydessä ei ole olennaista laskea tarkkoja sanamääriä, mikäli tehtävänannossa ei näin erikseen pyydetä. Ohjeellinen pituus vastaukselle on 1-2 sivua.

Yleislinjauksena voisi sanoa, että kirjoittajan täytyy olla hyvin taitava, mikäli hän saa tiivistettyä kaiken olennaisen yhteen sivuun. Yleensä vain sivun mittaisissa vastauksissa ei ole riittävästi olennaisia havaintoja pohjatekstistä. (Tämä on yleistys - ei absoluuttinen totuus.)

Vastauksen liiasta pituudesta ei tarvitse olla huolissaan, mikäli kirjoittaa vain asiaa. Kolme sivua täyttä asiaa ei ole liian pitkä vastaus. Pituuden sijaan tulisikin miettiä ennen kaikkea tehtävänannon noudattamista. Onko vastauksessa toistoa, ylimääräisiä esseemäisiä rönsyjä tai epäolennaiseen keskittyviä havaintoja? Tällaiset elementit tuovat vastaukseen turhaa, arvosanaa pudottavaa pituutta.


4. Perusteelliset ohjeet tekstitaitovastauksen laatimista varten

Ennen kirjoittamista

1. Lue tehtävänanto tarkasti ja alleviivaa keskeiset käsitteet. Pohdi, mitä sinun oletetaan tekevän (tulkitse, erittele, pohdi, arvioi, ota kantaa, vertaile). Valitse ainoastaan tehtäviä, joiden tehtävänannon käsitteineen ymmärrät täysin.

2. Lue teksti kokonaisuudessaan yleiskuvan saamiseksi. 

3. Lue teksti uudelleen siten, että keskityt tehtävänannon määrittämään näkökulmaan. Tee merkintöjä ja kirjaa ajatuksiasi ylös.

5. Suunnittele vastauksesi rakenne!

6. Toisinaan tekstitaitokokeessa on ns. tuottotehtäviä, joissa pitää itse tuottaa uusi teksti määrätyssä tekstilajissa (esim. uutinen, kommentti, referaatti). Tällaiseen tehtävään vastatessasi huomaa seuraavat:

 • Sinun on tunnettava pohjateksti hyvin tarkasti, sillä oma tekstisi rakentuu vahvasti pohjatekstin varaan. Tuottotehtäväkin mittaa sitä, kuinka hyvin osaat eritellä ja tulkita pohjatekstiä.
 • Sinun on hallittava tuottamasi tekstilajin ominaispiirteet, ja näiden ominaispiirteiden tulee läpäistä tekstisi sen kaikilla tasoilla. Älä vastaa tuottotehtävään, jos et ole aivan varma, millaisia piirteitä tuotettavaan tekstilajiin liittyy.


 Aloitus                                        

1. Otsikoi teksti ja muista laittaa otsikon eteen tehtävän numero. Käytä aluksi työotsikkoa, jonka voit muuttaa myöhemmin. Hyvä otsikko rajaa tarkastelusi näkökulman ja mahdollisesti tiivistää olennaisen päätelmäsi pohjatekstistä. Otsikoksi ei käy esimerkiksi aineiston nimi.         

2. Viittaa pohjatekstiin/pohjateksteihin heti ensimmäisessä virkkeessä.  Mainitse viittauksessa soveltuvin osin seuraavat:             

 •  pohjatekstin kirjoittajan nimi
 • kirjoittajan ammatti (jos sillä on tekstin kannalta merkitystä)
 • tekstin otsikko/ nimi kursiivissa tai lainausmerkeissä.                              
 • ilmestymispaikka ja ilmestymisaika  
 • tarkka tekstilaji

Tehtävänannosta riippuen voi olla olennaista mainita myös:

 • tekstin tavoite/aihe/teesi  

Esimerkkejä pohjatekstiin viittaamisesta:

Kreetta Onkelin romaanin "Ilonen talo" (1996) katkelmassa kuvataan, kuinka pieni tyttö oppii suhtautumaan uudella tavalla vanhempiinsa.

Yleisönosastokirjoituksessa "Mieleltään sairaat heitteillä" (Helsingin sanomat 12.3.2013) psykiatrina toimiva Veikko Niemelä tuo esille käsityksensä psykiatrisen hoidon nykytilasta.

 3. Mene suoraan asiaan. Pohjatekstiä ei tarvitse esitellä lukijalle, vaan voit olettaa lukijan tuntevan pohjatekstin. 

4. Jo aloituksessa on hyvä tuoda esille keskeinen tekstiä koskeva päätelmä.


Käsittelyosio

 

1. Tekstitaitovastauksen pituus on 4-6 kappaletta/200-300 sanaa/1-2 sivua. Jos ohjeessa on annettu erillinen sanamäärä, noudata sitä tarkasti. Lyhyeen tekstiin on vaikeaa saada sopimaan kaikkea keskeistä, joten kolmen sivunkin teksti on mahdollinen - mikäli se on täyttä asiaa.

2.Kirjoita ainoastaan tehtävänannon vaatimasta näkökulmasta. Vältä toistoa. Keskity olennaiseen -kaikkia havaintoja ei välttämättä kannata tuoda esille!

3. Viittaa pohjatekstiin jokaisessa vastauksesi kappaleessa. Mikäli pohjatekstejä on kaksi, kuljeta niitä rinnakkain. Mikäli kahta pohjatekstiä tulee vertailla, tuo esille sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Tarkemmat ohjeet pohjatekstiin viittaamiseen löydät täältä (linkki tulossa..)

4. Ryhmittele havaintosi - älä ainoastaan listaa irrallisia yksityiskohtia peräkkäin. Mieti myös huolellisesti asioiden esitysjärjestys (mieleentulojärjestys on harvoin toimiva). Voit esimerkiksi kertoa ensin ilmeisimmistä havainnoista ja siirtyä sitten satunnaisempiin. Mikäli kaikkia havaintojasi yhdistää yksi tehtävänannon kannalta olennainen asia, voit rakentaa ryhmittelyn tuon asian ympärille. Muokkaa kappalejako aineiston ryhmittelyn pohjalta.

5. Sido kappaleet toisiinsa ja vältä luettelomaisuutta sekä hyvin lyhyitä kappaleita, jotka tekevät tekstistä sirpaleisen.

6. Perustele tulkintasi aina tekstillä.

7. Vaikka tehtävänannossa pyydetään yleensä tarkastelemaan tekstiä hyvin rajatusta näkökulmasta, pieniin tekstin piirteisiin keskittyen, muista silti sitoa kaikki havaintosi tekstin kokonaismerkitykseen.


Lopetus

 

Esseemäistä lopetusta ei tekstitaitovastauksessa tarvita, mutta tekstitaitovastauksenkin tulee olla ehjä teksti, jossa on alku ja lopuksi tunnistettava loppu. Hyvä lopetus on esimerkiksi virkkeen mittainen tiivistys jo sanotusta. Sanottua ei ole kuitenkaan tarkoitus toistaa sellaisenaan! Mikäli olet kovin epävarma, jätä lopputiivistys tekemättä.


Muotoilu

 • Tee merginaaliviivat paperin kaikkiin reunoihin.
 • Älä aloita paperin yläreunasta, vaan jätä alkuun noin vajaa kolmasosa tyhjää tilaa.
 • Älä alleviivaa otsikkoa.
 • Jätä otsikon alle kaksi tyhjää riviä.
 • Merkitse kappaleenvaihto sisentämällä, n. 2-3 ruutua.
 • Kirjoita marginaaliviivasta marginaaliviivaan (ei siis aukkoja rivien loppuun!)=> Osaat kyllä tavuttaa!


Tarpeellisia linkkejä

 • Täältä löydät tekstitaitovastauksen vertaisarviointilomakkeen.
 • Täältä löydät ohjeita, mikäli oikea viittaustekniikka on päässyt unohtumaan.