Näkökulman rajaaminen

Tyypillisiä virheitä:


1. Unohdit rajata aiheesi.


Ratkaisu: Älä toimi näin missään olosuhteissa.


2. Tekstisi ei vastaa rajaamaasi aihetta => punainen lanka puuttuu; aiheita tuntuu olevan monta; rakenne mössöytyy.


Ratkaisu: Panosta suunnitteluun erittäin huolellisesti. Kysy jokaisen kappaleen kohdalla, kuinka se liittyy rajaamaasi aiheeseen.


3. Käsittelet aihetta vain omalla yksityisellä konkreettisella tasollasi vrt. käsittelet aihetta vain hyvin abstraktilla, yleisellä tasolla.Ratkaisu: Abstrakti ja konkreettinen vuorottelevat hyvässä esseessäa) 


a) Kirjoita rakkauden tunteesta konkreettisella havainnollistavalla tasolla yksi kappale.


b) Kirjoita samasta aiheesta vain abstraktia pohdintaa sisältävä kappale.


4. Aineistoja ei ole aidosti sovitettu näkökulmaan.


Ratkaisu: Käy aitoa vuoropuhelua ja myös esittele aineiston ydin lukijalle.


5. Tekstin aiheen rajaus perustuu siihen, kuinka aineistojen aiheet on rajattu. Aineistojen referoinnilla on hyvin suuri rooli tekstissä.


Ratkaisu: Hyödynnä aineistosta vain niitä osia, jotka sopivat omaan näkökulmaasi kuitenkin niin, ettei aineisto vääristy. Pitkät referoivat jaksot ovat ehdottomasti kiellettyjä.