ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

Tämän kurssin materiaali on tuotettu osana Satakunnan avoimen oppimateriaalin hanketta. Samat kurssisisällöt ilmestyvät myöhemmin Blogger -pohjalle (linkki tulossa).


Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


Kurssi on erityisesti lukutaidon ylioppilaskokeeseen valmentava täsmäkurssi. Kurssilla kirjoitetaan kolme lukutaitovastausta, joista jokaisen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta kurssin saa läpäistyä. Kurssikokeena on lukutaidon preliminäärikoe. Kurssin töiden arvioinnissa sovelletaan ylioppilaskokeen arviointikriteeristöä.


Materiaalin luonteesta 

Kurssimateriaali on hyvin runsas, jotta tehtäviä on mahdollista valita kunkin ryhmän erityistarpeet huomioiden. Mukana on myös teoriaosioita ja tehtäviä, jotka ovat hyödynnettävissä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisilla kursseilla. Kurssilla ei ole tarkoitus käydä lävitse kaikkea tässä esiteltyä kurssimateriaalia, vaan opettaja valikoi omalle ryhmälleen sopivan materiaalin. Niinikään kurssilla ei kerrata koko lukion lukutaitokokeeseen liittyvää oppimäärää, vaan kurssille on poimittu tietyt teemat, joihin pureudutaan syvemmin.

Materiaali on diamuotoista, jotta se soveltuisi mahdollisimman hyvin paitsi itsenäiseen opiskeluun myös luennon tueksi.

Materiaalissa varsinaiset tehtävät esitetään keltaisissa ja violeteissa laatikoissa. Keltaisten laatikoiden tehtäviä voi hyödyntää äidinkielen pakollisilla kursseilla ja kurssilla 9 ne toimivat väylänä eriyttää opetusta alaspäin. Violetilla taustalla olevat tehtävät on suunnattu ennen muuta abiturienteille. 

Kurssisuunnitelma

Tunti 1Materiaali: Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa

-Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely 

-Luetelmamuotoisen lukutaitovastauksen esittely ja lukutaitovastauksen kertausta tekstilajina tarpeen mukaan

Tunti 2:  Materiaali: Teksti ja kontekstit lukutaidon YO -kokeessa

 -Kontekstin käsitteen kertaus

- Kontekstien nimeämistehtävä

- Tunnista tekstilaji - valitse käsitteet -tehtävä

Tunti 3: Konteksti ja lukutaitovastaukset

-Tarkastellaan kahta lukutaitovastausta kontekstualisoinnin näkökulmasta. Käytössä edellisen tunnin materiaali.

Tunti 4Materiaali: Painetun mediatekstin rakenneosat

-Kerrataan painetun mediatekstin rakenneosat

-Aloitetaan lukutaitovastausta henkilöjutusta, vastaus 1/3

Tunti 5:  Lukutaitovastauksen 1/3 kirjoittaminen jatkuu

Tunti 6: Materiaali: Johdatus runouden ja kielen kuvallisuuden analyysiin

-Lyriikan analyysin kertaus

-Aineistona esimerkiksi Maija Vilkkumaan sanoitus, Henriikka Tavin proosaruno ja Uuno Kailaan runo

Tunti 7: 

-Lyriikan analyysin kertaus

-Runon ja audiovisuaalisen tekstin vuorovaikutus

- Lyriikan ja audiovisuaalisen tekstin suhde: aineistona Apulannan sanoitus Jumala ja sanoitukseen liittyvä musiikkivideo. Käytössä edellisen tunnin materiaali ja lisämateriaalia audiovisuaalisen tekstin analyysista

Tunti 8: Lukutaitovastaus lyriikan analyysista (2/3). Opiskelija valitsee helpotetun ja YO -tasoisen vaihtoehdon väliltä. Käytössä edellisten tuntien materiaali.

Tunti 9: Lukutaitovastauksen kirjoittaminen jatkuu

Tunti 10Materiaali: Tekstit, vaikuttaminen, arvot ja ideologia

-Kaikki tekstit vaikuttavat - lähdekritiikkikertaus erityisesti uutisen näkökulmasta

-Uutiseen liittyvä tehtävä (3)

Tunti 11: Lähdekritiikki, arvot ja ideologia

-Arvoanalyysin perusteiden kertaus

-Mainosten arvojen analyysi

- 1-2 kampanjavideota analyysissa, edellisen tunnin materiaali käytössä

Tunti 12:  Materiaali: Johdatus argumentaatioanalyysiin

-Argumentaatioanalyysin kertaus

-Milloin sovellan argumentaatioanalyysia?

- Pääteesin etsiminen

Tunti 13: Argumentaatioanalyysikokonaisuus jatkuu

-Argumentaatioanalyysi videon pohjalta

- vertaillaan vaikuttamaan pyrkivästä tekstistä tehtyjä lukutaitovastauksia  täällä

Tunti: 14:  Lukutaitovastaus argumentaatioanalyysista 3/3

-Vastauksen ohjeet edellisen tunnin materiaalissa

Tunti 15: Lukutaitovastauksen kirjoittaminen jatkuu

Tunti 16- Joustotunteja, palautuksia, lukutaitovastaus itse valitusta aiheesta kurssin materiaalin pohjalta


Lisämateriaalit:

Kirjoitetaan lukutaitovastaus vaiheittain mainoksen pohjalta 

Proosan analyysi ja katsauksia nykykulttuurin kertomuksiin