ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

Tämän kurssin materiaali on tuotettu osana Satakunnan avoimen oppimateriaalin hanketta. 


Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


Kurssi on erityisesti lukutaidon ylioppilaskokeeseen valmentava täsmäkurssi. Kurssilla kirjoitetaan neljä lukutaitovastausta, joista jokaisen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta kurssin saa läpäistyä. Kurssikokeena on lukutaidon preliminäärikoe. Kurssin töiden arvioinnissa sovelletaan ylioppilaskokeen arviointikriteeristöä.


Materiaalin luonteesta 

Kurssimateriaali on hyvin runsas, jotta tehtäviä on mahdollista valita kunkin ryhmän erityistarpeet huomioiden. Mukana on myös teoriaosioita ja tehtäviä, jotka ovat hyödynnettävissä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisilla kursseilla. Kurssilla ei ole tarkoitus käydä lävitse kaikkea tässä esiteltyä kurssimateriaalia, vaan opettaja valikoi omalle ryhmälleen sopivan materiaalin. Niinikään kurssilla ei kerrata koko lukion lukutaitokokeeseen liittyvää oppimäärää, vaan kurssille on poimittu tietyt teemat, joihin pureudutaan syvemmin.

Materiaali on diamuotoista, jotta se soveltuisi mahdollisimman hyvin paitsi itsenäiseen opiskeluun myös luennon tueksi.

Materiaalissa varsinaiset tehtävät esitetään keltaisissa ja violeteissa laatikoissa. Keltaisten laatikoiden tehtäviä voi hyödyntää äidinkielen pakollisilla kursseilla ja kurssilla 9 ne toimivat väylänä eriyttää opetusta alaspäin. Violetilla taustalla olevat tehtävät on suunnattu ennen muuta abiturienteille.


Kurssisuunnitelma

Tunti 1:

-Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely

-Materiaali: lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa: tehtävänannon valinta ja analyysi

-Tarkastellaan kolmea Sikalat -romaanin katkelman pohjalta tehtyä vastausta. Löydät tehtävänannon, vastaukset ja tehtävät täältä.

-Kirjoitetaan katkelmaan liittyvästä tehtävänannosta oma vastaus, jossa pyritään välttämään mallivastauksissa esiintyneitä virheitä. => Aloitetaan vastauksen suunnittelu

Tunti 2:

-Lukutaitovastaus 1/4 (Sikalat)

Tunti 3:

-Tekstianalyysin peruskysymyksien kertaus ja kontekstin käsitteen kertaaminen.

-Tunnista tekstilajit - valitse käsitteet -tehtävän tekeminen 

- Oppitunnin materiaali

Tunti 4:  

-Materiaali: Teksti ja kontekstit lukutaidon YO -kokeessa

 -Tarkempi katsaus kontekstien analysointiin -luento-osio ja tehtävät  täällä

Tunti 5: Tutustutaan listaukseen lukutaitovastauksen muotona, kerrataan painetun mediatekstin rakenneosat ja kirjoitetaan listausosio lukutaitovastauksesta 2/4. Vastauksena 2/4 on henkilöjutun analyysi.

Materiaali

Tunti 6:  Analysoidaan esimerkkivastauksia täältä. (Osion henkilöjutun pohjalta kirjoitettu vastaus) Aloitetaan lukutaitovastauksen 2/4 toisen osion kirjoittamista.

Tunti 7: Lukutaitovastauksen 2/4 kirjoittaminen jatkuu 

Tunti 8: Materiaali: Johdatus runouden ja kielen kuvallisuuden analyysiin

-Kerrataan eräitä runoanalyysin keskeisiä käsitteitä Maija Vilkkumaan sanoituksen, Samuli Purton sanoituksen ja Uuno Kailaan runon avulla.

Tunti 9: 

-Runon ja audiovisuaalisen tekstin vuorovaikutus

- Lyriikan ja audiovisuaalisen tekstin suhde: aineistona Apulannan sanoitus Jumala ja sanoitukseen liittyvä musiikkivideo. Käytössä edellisen tunnin materiaali ja lisämateriaalia audiovisuaalisen tekstin analyysista

Tunti 10: Kerrataan tekstien vertaileminen tehtävänantona ja tutustutaan vertailevaan lukutaitovastaukseen täällä (linkki tulossa). Aloitetaan lukutaitovastauksen 3/4 kirjoittamista. Löydät tehtävänannon täältä (linkki tulossa)

Tunti 11: Lukutaitovastauksen 3/4 kirjoittaminen jatkuu

Tunti 12Materiaali: Tekstit, vaikuttaminen, arvot ja ideologia

-Arvoanalyysin perusteiden kertaus

-Mainosten arvojen analyysi

- 1-2 kampanjavideota analyysissa, edellisen tunnin materiaali käytössä

Tunti 13:  Materiaali: Johdatus argumentaatioanalyysiin

-Argumentaatioanalyysin kertaus

-Milloin sovellan argumentaatioanalyysia?

- Pääteesin etsiminen

Tunti 14: Argumentaatioanalyysikokonaisuus jatkuu

-Argumentaatioanalyysi videon pohjalta

- vertaillaan vaikuttamaan pyrkivästä tekstistä tehtyjä lukutaitovastauksia  täällä

Tunti: 15:  Lukutaitovastaus argumentaatioanalyysista 4/4

-Vastauksen ohjeet edellisen tunnin materiaalissa

Tunti 16: Lukutaitovastauksen kirjoittaminen jatkuu

Tunti 17- Joustotunteja, palautuksia, kielenhuoltoa


Lisämateriaalit:

Kirjoitetaan lukutaitovastaus vaiheittain mainoksen pohjalta 

Proosan analyysi ja katsauksia nykykulttuurin kertomuksiin