Harjoituksia nykynovelliin liittyen


Lue ensin novelli Ana Lemminkäisen äiti, joka on saatavissa ainoastaan paperiversiona.


Tehtäväsarja A: Viittaustekniikkaa

Löydät apua viittaustekniikan kertaamiseen mm.  täältä.

a) Kirjoita novellin pohjalta oikeaoppisen viittauksen sisältävä aloitus tt-vastaukselle. Kuvitteellisen vastauksen tehtävänanto on " Millaisena Anan ja äidin suhde kuvataan novellissa?"

b) Poimi novellista viittaus, jossa käytät mallia johtolause + suora sitaatti.

c) Poimi novellista kohta, jossa käytät mallia suora sitaatti + johtolause.

d) Referoi molemmat edelliset omin sanoin. Muista, että omin sanoin referoiminen on suotavin vaihtoehto tässä tapauksessa.


Tehtäväsarja B: Opi erottamaan havainto ja tulkinta

a) Listaa kaikki tärkeimmät konkreettiset tapahtumat, jotka kertovat, miten Antti toimii äitiään kohtaan.

b) TULKITSE: Mitä nämä tapahtumat kertovat Anan suhteesta äitiin?

c)  Listaa kaikki tärkeimmät konkreettiset tapahtumat, jotka kertovat, miten äiti toimii Anttia kohtaan?

d) TULKITSE: Mitä nämä tapahtumat kertovat äidin suhteesta Anttiin?


Tehtäväsarja C: Kertaa novellianalyysin keskeisiä käsitteitä

a) Millainen kertoja novellilla on? Voit muistutella kertojatyyppejä mieleesi esimerkiksi täältä. Kenen näkökulmasta novellin tapahtumat kerrotaan? Miten näkökulma vaikuttaa kerrontaan? Onko kerronta objektiivista? Mitä kertoja tietää? Mitä kertoja ei tiedä?

b) Mikä on novellin aihe ja millaisia teemoja voisit taas nostaa esiin novellista?