Kaksi tekstiä vertailussa

Kuvan on tehnyt suomalainen nykytaiteilija Jenni Hiltunen, ja kuvan alkuperäinen lähde löytyy täältä.


Teksti 1: Ylen uutinen

Teksti 2: "Ongelmia yksinolossa"


TT-vastauksen tehtävänanto: Vertaile tekstien tapaa puhua nuoruudesta.

Yleisohjeet: 

-Kuljeta molempia tekstejä koko ajan rinnakkain. Puhu jokaisessa tekstisi kappaleessa molempien tekstien yhdestä vertailtavasta piirteestä.

-Käytä esimerkiksi seuraavanlaisia ilmaisuja: "toisin kuin runossa, uutisessa...", "sekä runossa että uutisessa..."


Ennen kuin alat tehdä tehtävää, kertaa huolellisesti uutinen tekstilajina  täältä.


Toinen teksteistä on runo ja toinen uutinen, joten teksteissä toisistaan eroavat sisällön lisäksi ainakin

  • Julkaisupaikka ja -aika
  • Tekstin tavoite
  • Tekstin kohderyhmä
  • Se kenen ääni tai äänet tekstissä kuuluvat
  • Tekstin rakenne ja se, millaisista osista teksti koostuu
  • Tekstin kieli

Kirjoita vastauksessasi, kuinka nämä elementit eroavat teksteissä ja kuinka erot myös näkyvät teksteissä.