Kertauksessa tyylianalyysi


Löydät jo aiemmin esille tulleen esityksen aiheesta täältä


Tehtävä 1

16 p. heinäk. 

Ah, kuinka värähtää jokainen veripisara, kun sattumalta käteni hipaisee hänen kättänsä, kun jalkamme koskettavat toisiaan pöydän alla! Minä kavahdan kuin valkean satuttamana, mutta samassa vetää minua jokin salaperäinen voima takaisin jälleen – kummallinen huumaus levittäytyy koko oloni ylle. – Oi, ja viattomassa sielussaan hän ei aavista, kuinka syvästi kaikki nuo tuollaiset pienet tuttavallisuudet koskevat ja repivät minua! Ja jos hän sitten vielä puhellessamme laskee kätensä kädelleni, tai keskustelusta lämmenneenä vetää tuolinsa lähemmä minua, niin että tunnen huulillani hänen taivaisen hengityksensä – on kuin vaipuisin maahan, kuin salaman iskemänä. – Ja Wilhelm, jos nyt joskus kohottaisin käteni tuota taivasta, tuota luottamusta – – sinä ymmärrät mitä tarkoitan. Ei, niin turmeltunut ei sydämeni ole! Mutta heikko! heikko se on! – Ja eikö se silloin ole turmeltunutkin? Hän on minulle pyhä. Kaikki halut vaikenevat hänen edessään. En tiedä kuinka minun on, kun olen hänen luonaan; on kuin värjyisi ja kärsisi sieluni joka hermoni säikeessä. – On eräs sävellys, jota hän soittaa klaveerillaan ihan enkelin lumolla, niin yksinkertaisesti ja niin henkevästi. Se on hänen lempilaulunsa, ja kun hän vain lyö ensimmäisen sävelenkin siitä, tyyntyy ja tuudittuu mieleni kaikesta ahdistuksesta ja hämmennyksestä ja kaikista kiusaavista ajatuksista. Uskon kaikki kertomukset soiton muinaisesta taikavoimasta. Kuinka valtaakaan tuo yksinkertainen laulu mieleni! Ja kuinka hän useasti osaa esittää sen juuri sellaisina hetkinä, jolloin minun tekisi mieli ampua kuula otsaani! Sieluni häiriö ja synkeys haihtuu, ja minä hengitän taas vapaammin. 

J. W. von Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset (1774) Suom. Volter Kilpi (1904)Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten luonnehtisit katkelman tyyliä yleisellä tasolla? Perustele.

2. Millainen kertoja katkelmassa on? Miten tämä vaikuttaa tekstin tyyliin? Millainen suhde kertojalla on lukijaan? Onko tyyli virallista ja etäistä vai intiimiä?

3. Tarkastele katkelman sananvalintoja (adjektiiveja, substantiiveja, verbejä). Miten luonnehtisit niiden tyyliä?

4. Löydätkö katkelmasta vertauksia tai metaforia? Millaista tunnelmaa ja tyyliä ne luovat katkelmaan?

5. Tarkastele katkelman välimerkkejä. Miten ne erottavat katkelman asiatyylistä? Millaista tyyliä ja tunnelmaa ne luovat katkelmaan?

6. Tarkastele katkelman virkerakenteita. Ovatko virkkeet lyhyitä/pitkiä/yksinkertaisia/monimutkaisia? Miten virkerakenteet ehkä heijastelevat kertojan mielentilaa ja luovat tekstin tyyliä?

7. Millaisessa järjestyksessä katkelman asiat tuodaan esille? Miten esitysjärjestys luo tyyliä?

8. Mihin kirjallisuuden aikakauden tyyli-ihanteisiin katkelma kiinnittyy?
Tehtävä 2

Mistä huomaat, että Paula Vartiaisen romaanin Taftihame (2010) kertoja on lapsi? Vastaa apukysymyksiin, joiden avulla syntyy ehjä tekstitaitovastaus.


1. Koko tekstin etenemisen taso


a) Millainen kertoja tekstissä on? (Mainitse ikä ja kertojatyyppi) Millaisia havaintoja hän tekee? Miten hänen ajattelunsa etenee? Miten mainituista seikoista huomaa, että kyseessä on lapsi?

b) Miksi äiti kiljuu? Millainen vastakkainasettelu hahmojen välillä vallitsee ja miten vastakkainasettelu tukee oletusta siitä, että kertoja on lapsi?


2. Virkerakenteiden taso


Miten luonnehtisit tekstin virkkeiden rakennetta? Miksi virkkeiden rakenne on sellainen kuin se on? Millaisia lausetyyppejä tekstissä erityisesti käytetään (väitelause, kysymyslause,huudahdus)? Miksi?


3. Sanaston taso


a) Millaisia metaforia ja vertauksia löydät tekstistä? Voisitko luonnehtia niitä lapsenomaisiksi? Miksi?


b) Millaista sanastoa (substantiivit, adjektiivit, verbit) kertoja käyttää? Miksi sanastoa voisi luonnehtia lapsenomaiseksi? Mikä merkitys on tekstin ajoittaisella tavutuksella?Tehtävä 3

a) Lue katkelma Cormac McCarthyn teoksen "Veren ääriin" alusta. Kuvitelkaa, että tehtävänänne YO-kokeessa olisi analysoida katkelman tyyliä. Kirjoittakaa ryhmässä ainakin viisi tyyliin liittyvää kysymystä, joihin teidän kannattaisi lähteä etsimään vastauksia.

b) Kootaan koko luokan kysymykset yhteen. Mitkä kysymyksistä ovat erityisen antoisia tyylianalyysin kannalta? 

c) Vastatkaa hyviksi havaitsemiinne kysymyksiin.Lopputesti:

Kirjoita tekstitaitovastaus, jossa analysoit Raamatun Ilmestyskirjan katkelman tyyliä.

Muista analyysissasi:

-Virketason analyysi

-Sanaston tason analyysi

-Sävyn analyysi: Kuinka kertoja suhtautuu lukijaan, tekstiin ja itseensä?

-Retoristen keinojen analyysi

-Miksi tekstin valinnat ovat sellaisia kuin ovat? Mihin niillä pyritään? Pohdi tätä jokaisen havaintosi kohdalla. Ota huomioon tekstin tekijä- ja lukija- ja julkaisukonteksti.
Ilmestyskirja:
13:1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 
13:2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. 
13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 
13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" 
13:5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 
13:6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 
13:7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 
13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. 
13:9 Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. 
13:10 Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. 
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. 
13:12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. 
13:13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 
13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. 
13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. 
13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, 
13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 
13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.