Kertauspolku ennen YO -koetta

1. Sinun tulee olla selvillä lukutaitokokeen ja kirjoitustaidon kokeen ominaispiirteistä. Kertaa ne aivan ensimmäiseksi täältä (linkki tulossa.)

2. Lukutaitokoetta varten kertaa seuraavat:

Lukutaitokokeen ominaispiirteet (linkki)

Lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa (linkki)

Proosatekstin analyysi (linkki)

Runoanalyysi (linkki)

Draaman analyysi (linkki)

Audiovisuaalisen tekstin analyysi (linkki)

Intertekstuaalisuus ja moniäänisyys (linkki)

Kontekstien analyysi (linkki)

Lähdekritiikki (linkki)

Vaikuttamaan pyrkivän tekstin analyysin taustaa (linkki)

Argumentaatiokeinot ja retoriset keinot (linkki)

Tyylianalyysi (linkki)

Mediatekstin osiin liittyvää käsitteistöä (linkki)