Kertausta: intertekstuaalisuus ja moniäänisyys

Löydät aihetta koskevan esityksen täältä

Tehtävät:

Lue novelli "Minun poikani Mikko" (monisteena) ja tee seuraavat tehtävät:

1. Millaisen kuvan novellin eri kertojat välittävät Mikosta? Miten kuvat eroavat toisistaan?

2. a) Analysoi jokaisen kertojan kieltä (sananvalinnat, virketaso jne.)

b) Mitä voit päätellä henkilöstä kielen perusteella? Perustele havaintosi.