Proosan analyysitaitojen syventäminen

Tehtävä 1:

Ana Lemminkäisen äiti




Tehtävä 2

Lue Joonas Konstigin novelli Pajunkissat (2008). Löydät novellin  täältä

1. Mikä on novellin aihe eli mistä novelli kertoo?

2. Tiivistä novellin juoni. Kuvaa siis novellin alkutilanne, keskeiset käänteen ja lopputilanne.

3. Ketkä ovat novellin päähenkilöitä? Määrittele lyhyesti heidän suhteensa. 

4. Mikä on novellin miljöö? Miten miljöö vaikuttaa henkilöiden väliseen suhteeseen?

5. Millainen kuva novellissa rakentuu Ellan isästä esinemotiivien perusteella?  Etsi novellista kaikki esineet, jotka liitetään isään. Mikä esineitä yhdistää?

6. Tarkastele novellin hahmojen nimiä ja nimityksiä. 

a) Mikä on novellin miespuolisen päähenkilön lempinimi? Millaisia assosiaatioita nimestä tulee? Kuinka hyvin nimi kuvaa hahmon toimintaa? 

b)Mihin eläimeen Ella taas yhdistää miehen? Miksi? 

c) Millaisia assosiaatioita syntyy miehestä, jonka nimi on Raipe? 

d)Miksi koiran nimi on juuri Jätkä eikä vaikkapa Sebastian?

7. Novellissa erityisen keskeinen kohta on takauma, jossa miespuolinen päähenkilö ja Ellan isä sahaavat reikää jäähän. Millainen konflikti hahmojen välillä vallitsee? Miten päähenkilö yrittää ratkaista konfliktin?

8. Saunassa miespuolisen päähenkilön löylynheitto on pieni allegoria. Mitä löylynheitto kertoo päähenkilöstä? Miten löylynheitto liittyy tapahtumiin jäällä?

9. Analysoi aiempien tulkintojesi pohjalta novellin alkupuolta. 

a) Miksi päähenkilö on ottanut metsään mukaan kirveen? 

b) Millaisia leikkejä hän haluaisi metsässä leikkiä? Mikä leikkejä yhdistää? Mitä leikkitoiveet kertovat hahmosta?

c) Miten päähenkilö suhtautuu pajunkissojen poimimiseen?

10. Tulkitse aiempien havaintojesi pohjalta, millaisia teemoja novelli käsittelee. 

11.Pajunkissat on novellissa nimimotiivi. Miksi novelli on nimetty juuri noin? Miten nimimotiivi rakentaa novellin teemoja? 


Tehtävä 3

Lue Sisko Istanmäen novelli Sankarikalastaja täältä.

Olet kirjoittamassa novellista tt-vastausta ja kuvitteellinen tehtävänanto on seuraava:

Analysoi petoksen teemaa novellissa.

Keksikää yksin tai ryhmissä vähintään viisi kysymystä, joiden avulla novelli voisi lähteä avautumaan. Kirjatkaa kysymykset Padlet -pohjalle, jonka löydät täältä.



Analyysi satupastissista

a) Lue ensin muistin virkistämiseksi Grimmin veljesten versio sadusta Punahilkka

b). Lue sitten Punahilkka -sadusta tehty pastissi, joka on julkaistu Lotta-Liisa Joelssonin romaanissa Vivika (2012). Saat satupastissin opelta paperisena versiona.

c) Kirjoita lukemasi pohjalta yhtenäinen teksti. Noudata tekstin tuottamisessa seuraavia ohjeita:

1. Viittaa tekstisi ensimmäisessä kappaleessa molempiin pohjateksteihin oikeaoppisesti ja luonnehdi lyhyesti tekstien sisältöä.

2. Tuo esille satujen keskeisimmät erot. Miten pastissin juoni eroaa alkuperäisen punahilkkasadun juonesta? Miten satujen päähenkilöt eroavat toisistaan? Vertaa esimerkiksi käytöstä ja ulkonäköä.

3. Vertaa tarinoiden kertojaratkaisuja. Millainen kertoja teksteissä on? Kenen näkökulmaa tapahtumiin kertoja painottaa?

4. Analysoi sivuhenkilöä pastississa. Millainen Punahilkan äiti on todennäköisesti ollut ja mitä hänelle on ehkä tapahtunut?

5. Pohdi tekstiä moniäänisenä kokonaisuutena. Millaisia ääniä tekstistä on erotettavissa? Mikä ääni on voimakkain?

6. Tarkastele satupastissia allegoriana eli vertauskuvallisena kertomuksena naisen seksuaalisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Voit lähestyä tarinaa esimerkiksi seuraavien apukysymyksien avulla:

a)Millaisia vertauskuvallisia merkityksiä susi ja susimaisuus saavat novellissa?

b) Millaisia vertauskuvallisia merkityksiä punahilkan suhde isoäitiin saa?

c) Millainen tekstin arvomaailma on suhteessa Grimmin veljesten sadun arvomaailmaan? 

7. Millaisia teemoja satu käsittelee? Sisältääkö se Grimmin satujen tavoi opetuksen?