Uutinen tekstilajina

Uutinen on tekstilajina sikäli poikkeuksellinen, että 2010 -luvun erilaisten tekstilajien viidakossa nimenomaan uutinen on tekstilajina säilyttänyt tietyn tunnistettavan muodon, joka näkyy

-tekstin kielen tasolla

-tekstin jäsentelyn tasolla

-tekstin sisällön tasolla ja

-tekstin muotoilun tasolla.

Tämän takia uutinen on tekstilaji, jota vasten on hyvä harjoitella muiden tekstilajien piirteiden analyysia, ja ehkä nimenomaan tämän vuoksi uutisen osaaminen journalistisena tekstilajina on korostunut TT-kokeessa.

A) Kertaa ensin uutinen tekstilajina täältä

B) Tee sitten tehtävä 2 täältä. Vastaa ranskalaisin viivoin, mutta käytä kokonaisia virkkeitä ja kieltä, jota opekin ymmärtää. Voit toimia yksin, parin kanssa tai pienryhmässä.

C) Valitse yksi kuvista ja kirjoita sen pohjalta uutinen, joka on mahdollisimman uutismainen. Muista, että uutisesi on täytettävä uutiskriteerit eli sein on sovittava uutisen aiheeksi. Toimi yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Uutisista uutismaisin voittaa jouluisen suklaapalkinnon!