Kurssin aikataulu

Tunti 1: Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely, lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa, osa 2: luetelmamuotoisen vastauksen laatiminen

Tunti 2:  Journalistisen tekstin osien poimiminen (luetelma) ja osien merkityksen pohtiminen Lukutaitovastaus 1/4

Tunti 3: Teksti ja kontekstit (Kontekstin käsitteen kertaaminen, kaksi lukutaitovastausta tarkastelussa)

Tunti 4: Teksti ja kontekstit (Kontekstien valinta ja analyysi tekstissä)

Tunti 5: Proosan analyysi (erityiskertauksessa teema, motiivi, jännite): Tuuve Aron novellin Tappajahai analyysia ja mallianalyysien tarkastelua

Tunti 6: Lyriikan analyysin kertaus (Runon puhetilanne Maija Vilkkumaan tekstin avulla ja esimerkkianalyyseja)

Tunti 7: Lyriikan analyysin kertaus (Runon kuvallisuuden avaaminen: Uuno Kailaan ja Chisun runot)

Tunti 8: Lukutaitovastaus: runouden ja audiovisuaalisen tekstin analyysi, 2/4

Tunti 9: Lukutaitovastaus: runouden ja audiovisuaalisen tekstin analyysi, 2/4

Tunti 10: Lähdekritiikki, arvot ja ideologia

Tunti 11: Lähdekritiikki, arvot ja ideologia

Tunti 12: Argumentaatioanalyysin kertaus

Tunti 13: Retoristen keinojen kertaus

Tunti: 14: Lukutaitotehtävä vaikuttamaan pyrkivästä tekstistä, 3/4

Tunti 15: Lukutaitotehtävä vaikuttamaan pyrkivästä tekstistä 3/4

Tunti 16: Intertekstuaalisuus ja moniäänisyys

Tunti 17-18: Joustotunteja, vaikeina pidettyjen aiheiden kertaamista