Esiintymään?

Tehtävä 1

Mitä mieltä olet seuraavista esiintymiseen liittyvistä väitteistä? Totta, tarua vai molempia? Perustele mielipiteesi huolellisesti.


1. Jotkut ovat vain luonnostaan parempia esiintyjiä kuin toiset. Heidän ei tarvitse harjoitella.


2. Esitelmä kannattaa kirjoittaa paperilla sanasta sanaan. Näin sen muistaa paremmin.


3. Esitelmän voi lukea joissain tilanteissa suoraan paperista.


4. Hyvä esiintyjä ei jännittä esiintymistä.


5. Esitelmää kannattaa harjoitella etukäteen ääneen puhumalla.


6. Hiljainen ja ujo ei voi olla hyvä esiintyjä.


Kuvan lähde


Tehtävä 2:

Katso oheinen video ja tee siihen liittyvä harjoitus parin kanssa:


Tehtävä 3:

Tule luokan eteen kahdella tavalla. Olet ensin maailman epävarmin esiintyjä ja tämän jälkeen luontevan itsevarma. Tehdään yhdessä havaintoja non-verbaalisen viestinnän muutoksista.