Impressio teatteriesityksen pohjalta

Voit rakentaa tekstin esimerkiksi seuraavien apukysymyksien avulla:1. Kerro, millaisia ennakko-odotuksia sinulla oli näytelmästä esimerkiksi nimen tai käsikirjoituksen tekijän perusteella. Mikäli näihin ei liittynyt ennakko-odotuksia, pohdi, mitä odotit teatterielämykseltä yleensä ja miksi? Tylsää paikoillaan istumista ja haukotuksia? Jotain ihan muuta?

2. Kirjoita näytelmän keskeisistä seikoista. Kuvaa esimerkiksi juonta, henkilöhahmoja, lavastusta, musiikkia ja teemoja. Sinun ei tarvitse käydä teosta mekaanisesti läpi avainkäsitteiden avulla, vaan lähtökohta on nyt oma katselukokemuksesi. Esittele seikkoja, jotka vaikuttivat erityisesti sinuun, ihastuttivat, ärsyttivät, herättivät hämmennystä. 

3. Käsittele laajemmin jotakin sinua koskettanutta kohtausta ja/tai henkilöhahmoa, johon samastuit tai joka herätti erityisesti kielteisiä tunteita. Miksi juuri nämä elementit koskettivat sinua? Mistä tunnereaktiosi johtuivat?

4. Erittele katselukokemustasi kokonaisuudessaan. Vastasiko näytelmä odotuksiasi? Miksi vastasi/ ei vastannut? Miten olisit itse muuttanut näytelmää, jos olisit saanut toimia ohjaajana? 

Huomaa, että impressio ei ole arvostelu. Lähtökohtana on nimenomaan oman kokemuksesi ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden pohdinta; voit kertoa esimerkiksi laajemminkin itsestäsi ja elämästäsi, kunhan kertomasi on katselukokemuksesi kannalta olennaista.