Opiskelupaikkaa hakemassa

1. Jakautukaa noin viiden hengen ryhmiin. Kaksi ryhmästä toimii havainnoitsijoina ja loput osallistuvat haastattelutilanteeseen, joka toimii ryhmäkeskusteluna. Kuvitelkaa, että olette hakemassa yliopistoon ja ammattikorkakouluun. Ensimmäinen tehtävänne on pohtia yhteinen ala, jolle haette.

2. Haastattelu toteutuu ns. ryhmäkeskusteluna. Ryhmäkeskustelussa ei ole tarkoitus mainostaa itseään vaan osoittaa kykyä vuorovaikutukseen. Hyvä ryhmäkeskustelija ottaa kantaa mutta myös kuuntelee.

3. Haastattelijat ja muu ryhmä tarkkailevat esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Miten hyvin pysyttiin aiheessa?
  • Varastiko joku kaiken huomion vai jaettiinko puheenvuoroja tasaisesti?
  • Miten keskustelijat huomioivat toisensa?
  • Miten laadukas keskustelun sisältö oli?
  • Millaisia non-verbaalisia keinoja haastateltavat käyttivät tukemaan vuorovaikutusta?
  • Päädyttiinkö keskustelussa johonkin lopputulokseen?