Vaikuttava video

Keskustelkaa yhdessä siitä, miten onnistuneena pidätte seuraavien videoiden vaikuttamiskeinoja.a) Selitä lyhyesti videon juoni eli videon keskeiset tapahtumat aikajärjestyksessä.

b) Millainen ristiriitatilanne videossa ilmenee?

c) Mikä on videon tavoite?

d) Mikä on videon kohderyhmä? Mistä tämän huomaa?

e) Millaisia ajatuksia video herättää sinussa?a) Mikä on videon puhujan sanoma? Mitä mieltä puhuja on maailmasta?

b) Keitä ovat seitsemän miljardia soluttautujaa?

c) Mikä on videon sanoma ja tavoite?

d) Millaisia ajatuksia video herättää sinussa?a) Tiivistä videon juoni eli keskeiset tapahtumat.

b) Selviääkö videosta, miksi Matiasta kiusataan?

c) Hyppääkö Matias videon lopussa oikeasti? Jos hyppää, mitä mieltä olet hänen ratkaisustaan?

d) Millaisia tunteita ja ajatuksia video herättää sinussa?a) Millaisen tarinan video kertoo? Mitä todennäköisesti on tapahtunut ennen videon nykyhetkeä?

b) Mikä on videon tavoite?

c) Kenelle video on suunnattu?

d) Mitä mieltä olet videosta? Millaisia ajatuksia se herättää sinussa?