Aikataulu: kirjoja ja lauseenjäsennystä

14.11. torstai: Lauseenjäsenten nimet + kirjaläksy

18.11.Kirjaläksyn testaus + lauseiden jäsentämistä

21.11. Kertaustunti ennen koetta

27.11. ÄI -koe