Kohti uutta lukuvuotta

Kuvan lähde


Kirjoita seuraavia ohjeita noudatten portfolioosi teksti, joka alkaa portfolion ensimmäiseltä sivulta heti kansilehden jälkeen. Muista tekstissäsi oikea muotoilu: 


-Fonttikoko on 12

-Fontti on Times New Roman tai Arial

- Riviväli on 1,5


Vastaa kokonaisin virkkein seuraaviin apukysymyksiin siten, että tuotoksestasi syntyy yhtenäinen, ymmärrettävä teksti. Voit kirjoittaa muustakin kuin apukysymyksistä. Muista kappalejako ja oikeinkirjoitus.

1) Kerro ensimmäisessä kappaleessa, millaisia ajatuksia koulun alkaminen sinussa herättää. Jos saisit kuvata odotuksia lukuvuodesta erilaisin värein tai yhdellä värillä, minkä värin valitsisit. Miksi? Ovatko jotkin asiat erityisen mukavia? Ärsyttävätkö jotkin asiat jo valmiiksi? Millainen olisi unelmiesi lukuvuosi? Millainen taas olisi painajaismainen lukuvuosi?

2) Arvioi omaa luokkaasi. Jos luokkasi olisi jokin eläin, mikä eläin se olisi? Miksi? Käytä vain rohkeasti mielikuvitusta. Mikä luokassasi on parasta ja toimii? Miksi? Mikä luokassa ei aina toimi? Miksi? Oletko huomannut kiusaamista? Jos saisit päättää, mihin lähtisit luokkasi kanssa luokkaretkelle? (Vain mielikuvitus on rajana!) Miksi valitsisit juuri tuon kohteen? 

3) Millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on nimenomaan äidinkielen opintoihisi liittyen? Millaisissa asioissa koet onnistuneesi aikaisemmin? Millaiset asiat vaativat vielä harjoittelua? Mikä on tavoitearvosanasi? Mitä sinun tulee tehdä päästäksesi tavoitteeseesi?