Dystopian tai utopian maailma

Kuvan lähde

Luo portfolioosi oma dystopiatarinasi. Käytä fonttia times new roman tai arial, fonttikokoa 12 ja riviväliä 1,5. Voit keksiä tarinan kokonaan itse tai hyödyntää oheista valmista rakennemallia. Tarinan suosituspituus on vähintään kahdeksan kappaletta tekstiä. Voit tuottaa dystopian sijaan myös utopiaan eli ihannemaailmaan sijoittuvan kertomuksen. Muista, että utopiaan liittyvässä tarinassakin on oltava ongelmia tai jännitteitä - muuten tarinasta ei tule lukijaa kiinnostavaa.


Ideoita dystopian pohjaksi:

-Maapallolla on tapahtunut jonkinlainen ympäristökatastrofi, jonka seurauksena ihmisen elinolot ovat muuttuneet radikaalisti. Vaihtoehtoisesti ydinsota tai muu suuronnettomuus on tuhonnut ihmisen elinalueen.

-Tekoäly on kaapannut vallan ihmiskunnalta

-Ihmiskunta on ajautunut maailmanlaajuiseen sotatilaan, jossa vain vahvimmat selviävät

-Ihmiskuntaan on levinnyt pandemia, joka ei tapa uhriaan mutta muuttaa tätä rajusti

-Maapallolle saapuu vihamielisiä vierailijoita


Ideoita utopian pohjaksi:

-Ihmiskunta on löytänyt uuden upean planeetan, jolla voi elää ja perustanut sinne yhdyskunnan

-Maapallolle on alkanut saapua vierailijoita myös toisilta planeetoilta ja kaikki kansat elävät sopuisasti rinnakkain


Kuvan lähde


Dystopian rakennemalli (joka sopii myös utopiaan)

-Ennen kuin aloitat tarinan kirjoittamisen, päätä käytätkö minä-kertojaa vai hän-kertojaa. Voit myös muokata mallia ja lisätä siihen kokonaan uusia kappaleita. Muista, että yhden kappaleen pitäisi olla ainakin kahdeksan virkkeen mittainen. Kirjoita jokaisesta kohdasta vähintään kappaleen verran.


1. Tarinasi päähenkilö on juuri aloittamassa päiväänsä ja hän silmäilee todellisuutta ympärillään. Kirjoita tarinan alkuun elävä miljöökuvaus. Miltä ympäristössä näyttää, tuoksuu ja kuulostaa? Onko näkyvissä erityisiä vaaroja? Millaisia? 

2. Siirrä nyt katseesi päähenkilöösi, joka on esimerkiksi juuri herännyt uuteen aamuun. Onko hän ihminen vai ehkä jokin muu olento? Miltä hän näyttää? Millaisia erityispiirteitä hänellä on?

3. Päähenkilöllä on juuri tänään tärkeä tehtävä hoidettavanaan ja hänen on sen takia lähdettäviä matkalle ympäristöön. Millainen tehtävä päähenkilöllä on? Mitä päähenkilö tuntee ja ajattelee? Miten hän alkaa varustautua matkaansa?

4. Päähenkilö näkee jotakin tai kuulee jonkin äänen, joka saa hänet muistelemaan menneitä. Kirjoita tekstiisi takauma, jossa päähenkilösi muistelee, miten nykytilanteeseen oikein päädyttiin. Miten ihmiskunnan asiat lähtivät luisumaan nykytilaansa? Mikäli tuotat utopian, voit taas pohtia, millaisten vaiheiden kautta nykytilanne saavutettiin tai millaista elämä oli ennen utopian todellisuutta. Vaihtoehtoisesti päähenkilö voi muistella kaivaten (tai kauhulla) jotakin menneen maailman aivan arkista hetkeä, joka on ollut hänelle tärkeä.

5. Jokin palauttaa päähenkilön nykyhetkeen ja päähenkilö lähtee suorittamaan tehtäväänsä. Kuvaa tehtävän suorittamisen alkuvaihetta. Mitä päähenkilö tekee? Mitä hän tuntee ja ajattelee?

VALITSE YHTEISELTÄ PADLET -TAULULTA MIELUISESI HENKILÖ TARINAAN

6. Kohtaat matkalla yllättäen parisi tarinan päähenkilön. Kuvaile hahmoa omin sanoin. Onko se vihamielinen vai ystävällinen? Voisiko hahmosta olla apua tulevan tehtäväsi suorittamisessa?

7. Hahmojen välille syntyy dialogi eli vuoropuhelu. Kirjoita se näkyviin ja muista oikea vuoropuhelun merkitsemistapa. Voitte halutessanne kirjoittaa vuoropuhelun yhdessä siten, että kumpikin kirjoittaa omat repliikkinsä.

8. Eroavatko tienne vai jatkatteko matkaa yhdessä? Kerro päähenkilösi seuraavista vaiheista itsenäisesti.

9. Päätä tarinasi. Onko loppu onnellinen vai onneton vai jäävätkö tapahtumat vielä avoimiksi?