Lukupäiväkirja


Lukupäiväkirjan ensimmäinen merkintä:

Aloita portfoliostasi uusi sivu ja laita otsikoksi "Lukupäiväkirjani"

Kirjoita yhtenäinen teksti kokonaisin virkkein ja muista kappalejako!

Vastaa lukupäiväkirjassasi seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on valitsemasi romaanin nimi? Kuka romaanin on kirjoittanut ja milloin se on julkaistu?

2. Mitä romaanissa on tähän mennessä tapahtunut? Jos tapahtumia on paljon, sinun ei tarvitse selittää kaikkia vaan valitse vain tärkeimmät. 

3. Mitä uskoisit ja/tai toivoisit, että romaanissa tapahtuisi jatkossa?

4. Kuvaile, mitä olet saanut tietää romaanin päähenkilöstä. (Esimerkiksi ikä, asuinpaikka, perhesuhteet, ystäväsuhteet, harrastukset ja niin edelleen.) Kerro ainakin neljä asiaa. Onko päähenkilö sinusta kiinnostava? Miksi on/ ei ole?

5. Millaisia sivuhenkilöitä romaanissa on? Kuka heistä on kiinnostavin? Miksi? Kuka on vähiten kiinnostava? Onko mukana henkilöhahmoja, joita erityisesti inhoat tai joista erityisesti pidät?