Kuvan lähde

Kirjoitetaan mielipidekirjoitus vaiheittain

Olet kirjoittamassa koulukiusaamisen vastaista mielipidekirjoitusta, jossa pääväitteesi on seuraava: Koulukiusaaminen pitäisi saada kitketyksi koulusta tehokkaammin. Kirjoita mielipidekirjoitus vaiheittain seuraavan ohjeen mukaan.

1. Koulukiusaaminen on vakava ongelma, johon tulisi puuttua nykyistä paremmin. Kiusaaminen ilmenee monin tavoin. (Kirjoita vähintään viisi virkettä lisää erilaisista kiusaamisen tavoista.)

2. Koulukiusaamisella on vakavia seurauksia. (Täydennä kappaletta virkkeillä, joissa kerrot koulukiusaamisen seurauksista kiusaamisen uhrin kannalta.)

3. Koulukiusaamiseen ei puututa riittävästi. (Täydennä kappaletta virkkeillä, joissa kerrot kiusaamiseen puuttumisen keinoista ja niihin liittyvistä ongelmista.)

4. Koulukiusaaminen saataisiin paremmin kuriin, jos...(Täydennä kappaletta virkkeillä, joissa tarjoat uusia keinoja kiusaamiseen puuttumiseksi.)

5. Otsikoi vielä lopuksi tekstisi niin, että mielipiteesi käy ilmi otsikosta.


Vaihtoehto B: Kirjoita mielipidekirjoitus itse valitsemastasi aiheesta

 1.Esittele ensimmäisessä kappaleessa ongelma, jota käsittelet. Miten se ilmenee?

2. Esittele toisessa kappaleessa ongelman syitä. Mistä ongelma johtuu?

3. Esittele neljännessä kappaleessa ongelman kielteisiä seurauksia.

4. Tuo viidennessä kappaleessa esille omia ratkaisutapojasi. 

5. Otsikoi vielä lopuksi tekstisi niin, että mielipiteesi käy ilmi otsikosta.