Kuvan lähde

Vaikuttamista kaunokirjallisuuden avulla: oma oppimispolku

  • Vastaa kaikkiin tehtäviin omaan portfolioosi kokonaisin virkkein. Vajain virkkein tehtyjä vastauksia ei hyväksytä.
  • Huomaa, että kokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10. Arvioinnissa keskeistä ovat:

-Vastausten sisältö ja perusteellisuus

-Vastausten kieli

-Pidemmissä vastauksissa vastauksen rakenne, esimerkiksi sujuva kappalejako


Vaikuttamaan pyrkivää kaunokirjallisuutta

1. Kirjoita Sikalat -harjoitus valmiiksi. Löydät tehtävän täältä. Ensimmäinen tehtävä kohta g.

2. Lue monisteelta saatava novelli "Pullo" ja vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein:

a) Mikä on novellin aihe?

b) Tiivistä novellin juoni.

c) Kenen näkökulmasta novellin tapahtumat kerrotaan? Millainen kertoja novellilla on? Kenen tunteista ja ajatuksista taas emme saa tietää mitään varmaa?

d) Mikä ja millainen on novellin miljöö? Mitä miljöökuvauksen avulla kerrotaan alkoholisoituneesta veljestä? Perustele tekstiesimerkkien avulla.

e) Luonnehdi novellin veljesten keskinäistä suhdetta. Miten alkoholisoitunut mies suhtautuu veljeensä? Miten alkoholistin läheinen taas näkee alkoholisoituneen? Perustele tulkintasi.

f) Mitä saat tietää alkoholistin menneisyydestä?

g) Onko huoneeseen ilmestynyt pullo sinusta oikea vai onko pullo vertauskuvallinen? Jos pullo on vertauskuva, mitä se voisi symboloida?

h) Millaista pullossa on olla? Millaista on siis alkoholistin arki?

i) Millaisia tunteita ja ajatuksia novelli sinussa herättää?


Jatkotehtävä:

Veljekset käyvät novellissa keskustelua sätkäpapereiden avulla. Kirjoita veljesten keskustelu, jossa on käytetty ainakin kymmenen "sätkäpaperia". 
Oppikirjan kirjallisuustehtävät

Muista kirjoittaa kaikkien tehtävien vastaukset kokonaisin virkkein.

1. Oppikirjan tehtävä 3 sivulta 152 ("Harmaata valoa). (Läksy!)

2. Oppikirjan tehtävä 4 sivulta 154 (Sarjakuvatehtävä). (Läksy!)

3. Oppikirjan tehtävä 6 sivulta 162 (Novelli "Lihapullia")

4. Oppikirjan tehtävä 5 sivulta 168 (Kissani Jugoslavia)


Kirjoitustehtävä: oma vaikuttamaan pyrkivä novelli-Kokonaisuus arvioidaan erikseen asteikolla 4-10.

Tehtäväni on kirjoittaa seuraavia ohjeita seuraten vaikuttamaan pyrkivä novelli tai romaanikatkelma. Novellin minimipituus on 1,5 sivua. Käytä monipuolisesti kerronnan keinoista miljöökuvausta, henkilökuvausta, dialogia ja juonen kuljetusta.


1. Valitse, millaisia yhteiskunnallisia ongelmia haluat novellissasi käsitellä. Voisiko kyseessä on dystopia, tulevaisuuteen sijoittuva teksti, jossa koko maailma on kärsinyt valtavan katastrofin? Vai haluatko puhua ennemmin esimerkiksi  huumeiden tai muiden päihteiden käytöstä, perheväkivallasta, koulukiusaamisesta, mielenterveyden ongelmista, sodan julmuudesta, eläinten oikeuksien polkemisesta tai muusta vastaavasta?

2. Aloita tekstisi miljöökuvauksella eli kuvailemalla tarinasi tapahtuma-aikaa ja -paikkaa mahdollisimman elävästi. Miltä paikassa näyttää, tuoksuu, kuulostaa? Millainen tunnelma paikassa vallitsee? Käytä kaikkia aisteja ja monipuolisesti erilaisia adjektiiveja.

3. Tuo miljööseen nyt kaksi kertomuksesi päähenkilöistä. Kirjoita heistä yksityiskohtainen henkilökuvaus. Miltä henkilöt näyttävät, tuoksuvat ja kuulostavat? Miten he liikkuvat? 

4. Henkilöhahmojen välille syntyy dialogi eli vuoropuhelu jostakin heille erittäin tärkeästä asiasta. Mukaan voi tulla muitakin henkilöhahmoja, jotka osallistuvat dialogiin.

5. Dialogi johtaa toimintaan eli kertomuksen juoni lähtee liikkeelle. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Kuvaile tapahtumasarja.