Vaikuttamista kerronnan keinoilla

Kuvan lähde


Tehtäväni on kirjoittaa seuraavia ohjeita seuraten vaikuttamaan pyrkivä teksti, joka voisi olla katkelma romaanista tai novellista. Kiitettävään pyrkivät kirjoittavat kokonaisen novellin. Huom! Kokonaisen novellin kirjoittajan (vähintään kaksi sivua rivivälillä 1,5) ei tarvitse välttämättä aloittaa tarinaansa kuten mallissa. Riittää, että käytät monipuolisesti kerronnan keinoista miljöökuvausta, henkilökuvausta, dialogia ja juonen kuljetusta.


1. Valitse, millaisia yhteiskunnallisia ongelmia haluat novellissasi käsitellä. Voisiko kyseessä on dystopia, tulevaisuuteen sijoittuva teksti, jossa koko maailma on kärsinyt valtavan katastrofin? Vai haluatko puhua ennemmin esimerkiksi  huumeiden tai muiden päihteiden käytöstä, perheväkivallasta, koulukiusaamisesta, mielenterveyden ongelmista, sodan julmuudesta, eläinten oikeuksien polkemisesta tai muusta vastaavasta?

2. Aloita tekstisi miljöökuvauksella eli kuvailemalla tarinasi tapahtuma-aikaa ja -paikkaa mahdollisimman elävästi. Miltä paikassa näyttää, tuoksuu, kuulostaa? Millainen tunnelma paikassa vallitsee? Käytä kaikkia aisteja ja monipuolisesti erilaisia adjektiiveja.

3. Tuo miljööseen nyt kaksi kertomuksesi päähenkilöistä. Kirjoita heistä yksityiskohtainen henkilökuvaus. Miltä henkilöt näyttävät, tuoksuvat ja kuulostavat? Miten he liikkuvat? 

4. Henkilöhahmojen välille syntyy dialogi eli vuoropuhelu jostakin heille erittäin tärkeästä asiasta. Mukaan voi tulla muitakin henkilöhahmoja, jotka osallistuvat dialogiin.

5. Dialogi johtaa toimintaan eli kertomuksen juoni lähtee liikkeelle. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Kuvaile tapahtumasarja.