Lähdekritiikki

Kuvan lähde

Löydät asiaa käsittelevän Prezi -esityksen täältä.

Erilaisten tekstien luotettavuutta arvioitaessa on syytä huomata, että mikään teksti ei ole todellisuuden peilikuva. Usein onkin hyödyllistä kysyä, mitä tekstissä voitaisiin sanoa mutta ei sanota. Teksti on aina valintojen tulos: joitakin näkökulmia asiaan tuodaan esille, mutta toisia ei huomioida. Kyse ei ole useimmiten siitä, että lukijaa yritettäisiin tarkoituksellisesti johtaa harhaan vaan siitä, että näkökulman rajaaminen on pakollista. Esimerkiksi uutiskuva esittää tietyn kohteen, mutta kuvan ulkopuolella oleva jää lukijalta näkemättä. Etnisten ryhmien välistä mellakkaa käsittelevässä uutisessa saatetaan haastatella poliisia ja asiantuntijoita, mutta varsinaisten osallisten näkökulmia ei tuoda esille.

Luotettavinta tietoa ilmiöistä pyrkivät tarjoamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat lähteet. Tieteelliset julkaisut ovat tyypillisesti käyneet läpi vertaisarviointiprosessin, jossa on pyritty selvittämään tutkimuksen laatua.

Tiedekään ei ole kuitenkaan erehtymätöntä, vaan tieto on jatkuvassa muutostilassa: uudet tutkimukset näyttävät vanhemmat uudessa valossa. On myös syytä suhtautua kriittisesti ainoastaan yksittäisen tutkimuksen tarjoamaan tietoon, sillä samasta ilmiöstä voi olla olemassa tuhansia tutkimuksia, jotka tarjoavat keskenään ristiriitaista tietoa: tutkimusten lähtökohdat ovat olleet erilaisia. Niin sanottu metatutkimus pyrkii luomaan erilaisista tutkimuksista kokoavia yhteenvetoja.

Sopivien lähteiden valinta riippuu tekstilajista. Tutkielmassa referoidaan tyypillisesti nimenomaan tieteellisiä lähteitä. Mikäli pidät suullista esitelmää pesäpallon tuomaroinnista, voit aivan hyvin käyttää lähteinä omia kokemuksiasi ja vaikkapa Youtube -videoita, joissa kuvataan erilaisia tuomarointitilanteita. Kun kirjoitat kaunokirjallisuuden pohjalta arvostelua, voit käydä keskustelua esimerkiksi erilaisissa kirjallisuusblogeissa esitettyjen arvostelujen kanssa. Kirjallisuustutkielmaan blogissa nimimerkin takana julkaistut tulkinnat eivät kuitenkaan kelpaa.

Hyviä aihetta käsitteleviä verkkosivuja löydät esimerkiksi täältätäältä ja  täältä. (Viimeisimmässä lähteessä sivut 44-45)